zračna luka

Prva zračna luka na svijetu sagrađena je 1928. u Croydonu nedaleko od Londona. Mnogi prvotni aerodromi, predstavljali su središta društvenog okupljanja.

Prije gradnje aerodroma leteći brodovi slijetali su na vodu, pa su zato zračne luke, poput njujorške La Guardije, smještene blizu vode.

Više od 50 aerodroma ima danas promet veći od 10 milijuna putnika godišnje. Dvadeset pet njih nalazi se u SAD-u.

Šest zračnih luka ima promet veći od 30 milijuna putnika. U njih se ubrajaju aerodjimi O’Hare u Chicagu i Chep Lap Kok u Hong Kongu.

Najprostraniji aerodrom  na svijetu jest Kralj Abdul Aziz u Saudijskoj Arabiji. Površina  mu je veća od 22 464 ha. Najprostraniji aerodrom u SAD-u je onaj u Dallasu, a u Europi Charles de Gaulle u Parizu.

Zračna luka u Hong Kongu Chep Lap Kok otvorena je 1998. i jedna je od najmodernijih na svijetu.

Aerodrom Kansai u Japanu u cijelosti je izgrađen na umjetnom otoku u zaljevu Osaka pa može funkcionirati 24 sata na dan a da ne ometa ljude svojom bukom.

Kod prvotnih aerodroma terminali za svaki let bili su svrstani u red na točno određenom mjestu.

Terminali građeni 1970-ih locirani su na proširenim nasipanim molovima, kao npr. Schiphol u Amsterdamu, ili u gradskim satelitima, kao npr. u Los Angelesu.