Znakovi opasnosti

Opasnost na cesti (A01):
opasnost_na_cesti

Križanje cesta iste važnosti (A02):

Križanje sa sporednom cestom pod pravim kutom (A03):

Spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s lijeve strane (A04):

Spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s desne strane (A05):

Spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s lijeve strane (A06):

Spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s desne strane (A07):

Zavoj na lijevo (A08):

Zavoj na desno (A09):


Dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi na lijevo (A10):

Dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi na desno (A11):

Opasna nizbrdica (A12):

Opasna uzbrdica (A13):

Suženje ceste (A14):

Suženje ceste s desne strane (A15):

Suženje ceste s lijeve strane (A16):

Neravan kolnik (opasan prijevoj ceste ili veće izbočine na cesti) (A17):

Neravan kolnik (ulegnuće) (A18):

Neravan kolnik (A19):

Sklizav kolnik (A20):

Kamenje pršti (A21):

Odron kamenja (A22):

Nailazak na prometna svjetla (vertikalna) (A23):

Nailazak na prometna svjetla (horizontalna) (A24):

Radovi na cesti (A25):

Promet u oba smjera (A26):

Križanje s kružnim tokom prometa (A27):

Poledica (A28):

Prevrtanje ili iskliznuće vozila (A29):

Kolona zaustavljenih vozila (A30):

Neutvrđena bankina (A31):

Pješaci na cesti (A32):

Obilježen pješački prijelaz (A33):

Djeca na cesti (A34):

Blizina zrakoplovne piste (A35):

Tunel (galerija) (A36):

Bočni vjetar (A37):

Opasnost od požara (A38):

Biciklist na cesti (A39):

Pokretni most (A40):

Blizina obale (A41):

Tramvajska pruga (A42):

Životinje na cesti (A43):

Divljač na cesti (A44):

Prijelaz preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima (A45):

Prijelaz preko željezničke pruge bez branika ili polubranika (A46):

Andrijin križ horizontalni (A47):

Andrijin križ vertikalni (A48):

Približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima i polubranicima (A49):

Približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika i polubranika (A50):