ZET je utemeljen 1891. godine kao Društvo konjski tramvaj, preteča Zagrebačkog tramvaja – dioničkog društva iz 1892. godine, Zagrebačkoga električnog tramvaja – dioničko društvo iz 1909. godine i Zagrebačkoga električnog tramvaja d.o.o.

Uz osnovnu djelatnost – prijevoz putnika – u više od sto godina postojanja, Zagrebački je električni tramvaj bitno utjecao i utječe na razvoj grada, pokrivajući mrežom tramvajskih i autobusnih linija osnovne smjerove velikih dnevnih kretanja stanovnika na području Grada Zagreba i prostora koji gravitiraju gradu. Međutim, podružnica ZET i nadalje prati razvoj grada i prometno povezuje mnoga novosagrađena naselja, prilagođavajući pri tom, u suradnji s vijećima gradskih četvrti, stajališta i trase linija potrebama i željama građana.

Zahvaljujući financijskoj podršci Grada i građana Zagreba, realizacijom mnogih projekata u proteklih nekoliko godina ZET bilježi znatan napredak u razvitku javnoga gradskog prijevoza. Dosad je nabavljeno 70 novih, suvremenih, niskopodnih tramvaja, a u siječnju 2008. godine, prije planiranog roka, započela je isporuka druge serije od 70 niskopodnih tramvaja. U postupku realizacije je i nabava 214 niskopodnih autobusa.

Prateći standarde koje nameće briga o okolišu, podružnica ZET počela je 2007. godine u vozilima javnoga gradskog prijevoza koristiti biodizel, a od 2008. vozit će se i na stlačeni plin.

Osuvremenjen je sustav radio veza, a praćenje i upravljanje prometom također je informatizirano uvođenjem sustava za pozicioniranje vozila. U tijeku je i postavljanje infrastrukture za 147 displeja na tramvajskim i autobusnim stajalištima, preko kojih će putnici na stajalištima neprekidno dobivati informacije o vremenima dolaska pojedine linije.

Od srpnja 2007. godine korisnici usluga ZET-a mogu kupiti voznu kartu preko mobilnih telefona slanjem SMS poruke. U postupku je realizacija projekta digitalne i automatske naplate prijevoza tzv. smart (pametnim) karticama.

Realizacijom svih projekata podružnica ZET i Grad Zagreb će za nekoliko sljedećih godina kvalitetom usluge javnoga gradskoga prijevoza ne samo dostići, nego i nadmašiti europske standarde.