U Republici Hrvatskoj trenutno su na snazi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, donešen 25. rujna 2003., te njegove izmjene i dopune iz 2006. godine, zatim Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu donešen 10. ožujka 2006., Zakon o lučkim kapetanijama iz 1997. godine, te Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, koji je donešen 3. listopada 2007. godine.

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
Zakon o lučkim kapetanijama
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
Ispravak Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda