HRVATSKI SABOR
ZAKON
O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA
(pročišćeni tekst – “Narodne novine”, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15)
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se Zakonom utvrđuju temeljna načela međusobnih odnosa, ponašanje sudionika i
drugih subjekata u prometu na cesti, osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti
prometa, pravila prometa na cestama, sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe,
dužnosti u slučaju prometne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkog ispita i
uvjeti za stjecanje prava na upravljanje vozilima, vuča vozila, uređaji i oprema koje moraju imati vozila,
dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila te uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u
prometu na cestama.
(2) Prometom na cesti, prema ovom Zakonu, podrazumijeva se promet vozila, pješaka i drugih
sudionika u prometu na javnim cestama i nerazvrstanim cestama koje se koriste za javni promet.

PROČIŠĆENI ZAKON:

PDF-Icon