Za dobivanje vozačke dozvole potrebno je:

  1. uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti – koje ne smije biti starije od 15 mjeseci
  2. uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
  3. osobna iskaznica
  4. podnijeti zahtjev na propisanom obrascu br. 2 uz koji se prilažu:
  • dvije istovjetne fotografije podnositelja zahtjeva veličine 30 mm x 35 mm
  • državni biljeg u vrijednosti od 35,00 kuna
  • uplatnica na iznos od 35,00 kuna na račun MUP-a.

Vozačku dozvolu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem području osoba koja traži dozvolu ili produženje ima prebivalište.