Zadaća usisnog razvodnika je da ubrza rasplinjanje goriva (točnije: stvaranje benzinske magle) i da smjesu jednakomjerno raspodijeli na sve cilindre.

usisni razvodnik
Tipični usisni razvodnik četverocilindarskog motora s unutrašnjim izgaranjem

Bilo bi vrlo jednostavno raspodijeliti smjesu jednakomjerno na sve cilindre kad bi se sve gorivo već u rasplinjaču pretvorilo u maglu. Međutim, dio goriva dolazi do usisnog razvodnika još u tekućem obliku. Ako svaki cilindar ima svoj rasplinjač, nije ni to nedostatak, ali ako rasplinjač dovodi gorivo za više cilindara, potrebno je nešto poduzeti da bi se gorivo bolje raspodjeljivalo na cilindre.

U tu svrhu obično se upotrebljava uređaj za prethodno zagrijavanje goriva toplim ispušnim plinovima. Riječ je o pretvaranju goriva u paru i to na mjestu gdje se usisni razvodnik grana na više cijev. Ubrzo nakon toga što motor proradi, ispušni plinovi usmjereni kraj usisnog razvodnika (u ispušnom kolektoru) zagriju dio razvodnika na kojem se gorivo pretvara u paru.

Budući da bi prevelika temperatura u usisnom razvodniku smanjila gustoću zraka a s tim i snagu motora, u uređaj za prethodno zagrijavanje često se ugrađuje zaklopka kojom upravlja bimetalna opruga osjetljiva na toplinu. Kad se motor sasvim zagrije, zaklopka se zatvori i na zagrijano mjesto ispušta samo toliko vrućih ispušnih plinova koliko je potrebno za pravilno prethodno zagrijavanje usisnog razvodnika.

U motorima u koje se ne može ugraditi takozvana »vruća točka« usisnog razvodnika, koju zagrijava ispuh, može zagrijavanje osigurati i topla voda sistema za hlađenje. U tom slučaju se zagrijava veći dio usisnog razvodnika, a nedostatak je što se mora najprije motor zagrijati.
Oblik i presjek usisnog razvodnika moraju biti takvi da spriječe stvaranje benzinskih kapi ne ograničavajući strujanje zraka.

DVA RASPLINJAČA I VILIČASTE USISNE CIJEVI

jednostruki rasplinnjač
Dva jednostruka rasplinjača

Nekada su automobilski motori imali samo jedan rasplinjač, dok danas mnogi suvremeni motori imaju po dva ili više rasplinjača. Često se primjenjuju i dvostruki ili višestruki rasplinjači s više komora za miješanje goriva i zraka. Na četverocilindričnim motorima su često dva jednostruka rasplinjača s kratkim, viličastim usisnim razvodnicima, koji dovode smjesu svaki na dva cilindra. Na sličan način mogu šestocilindrične motore puniti tri rasplinjača. Ili na primjer može četverocilindrični motor imati dva dvostruka rasplinjača, da svaka komora za miješanje goriva i zraka opskrbljuje po jedan cilindar.

Kod motora s vrlo dobrim karakteristikama se ponekad rasplinjač pričvršćuje elastično, da se zbog titraja motora gorivo ne bi razlijevalo.

U svim uređajima s više rasplinjača, zajednička cijev za izjednačenje povezuje pojedine usisne cijevi da bi se gorivo što jednakomjernije rasporedilo.