Kemijska svojstva

Ukapljeni naftni plin se sastoji od nižih zasićenih ugljikovodika propana i butana, to su tvari koje pri tlaku od 1,7 bara prelaze u kapljevito stanje pri čemu se volumen smanjuje čak 260 do 270 puta! Iz ovog svojstva proizlazi glavna svrha i prednost ukapljenog naftnog plina jer se može prevoziti kao kapljevina, a koristiti kao plin.

Kada govorimo o ukapljenom naftnom plinu, razlikujemo dva stanja:
– kapljevito i
– plinovito,

te tri faze:
– kapljevita,
– plinovita i
– parovita.

Pod pojmom ‘stanje’ mislim na agregatno stanje ili stanje u kojem sa nalazi plin, a ‘faza’ misli se na ponašanje plina u zatvorenom spremniku.

Pri stanju ravnoteže ne dolazi do isparavanja kapljevine ni do ukapljivanja parovite faze. Tek prilikom dovođenja ili odvođenja topline mijenjamo stanje tj. vrši se prelazak iz jedne faze u drugu. Jedna od karakteristika UNP-a je ta da u plinovitom stanju je pri normalnim uvjetima u teži od zraka. Netopiv je u vodi, od nje je lakši i pliva na površini.

Temperatura samozapaljivosti iznosi:
– za komercijalni UNP 480 C do 520 C
– temperatura rosišta plinova izgaranja iznosi 50 C do 60 C

Pri tlaku od 2 do 8 bara se može ukapljiti ili pri temperaturi od 50 C tlak para viši je od 3 bara (300 kPa ).

U uvjetima ukapljena i temperature od 15 C, donja ogrijevna vrijednost iznosi od 23,7 MJ/dm3 ( za propan) i 24,4 MJ/dm3 za butan.

UNP nije otrovan, bez boje i mirisa pa se u tom slučaju dodaje miris (odorant). Odoranti se dodaju kako bi se osjetilo nekontrolirano istjecanje plina. Protiv smrzavanja najčešće se dodaje metanol ( 1 do 1,5 L metanola na m3 plina) ako plin sadrži veće količine vlage.

vozilo na unp

Prednosti i nedostaci uporabe UNP-a

Prednosti kod punjenje ukapljenim naftnim plinom:

– punjenje ukapljenim naftnim plinom je jednostavno kao i kod punjenja benzinom ili naftom i potrebno je gotovo isto vrijeme za punjenje

– kao i kod benzina i nafte UNP je spremljen kao tekućina, plaća se po litri i ubrizgava se kroz crijevo u spremnik za gorivo

– postupak punjenja je identičan: crijevo za punjenje se stavi u otvor koji se nalazi sa strane vozila. Crijevo za punjenje je nepomično kad se okrene u smjeru kazaljke na satu, pritisne se drška i pumpa se gorivo u vozilo, punjenje se može prekinuti kada se drška vrati u početni položaj

– ne može se slučajno natočiti benzin ili diesel jer otvor crijeva ili vrh štrcaljke točno odgovara otvoru za punjenje na vozilu

– kao i kod vozila koja koriste uobičajena goriva i vozila na UNP imaju indikator razine goriva u spremniku. Ugrađen je na prekidaču koji se nalazi na kontrolnoj ploči na kojoj se može prebaciti između benzina i UNP-a

Prednosti pri zaštiti okoliša:

– ukapljeni naftni plin je jedno od najčišćih goriva koja se upotrebljavaju u vozilima. Proizvodi puno manje ugljik dioksida od benzina te manje čestica dušičnih oksida kod diesela

– studija u Europi 2003.godine su pokazala da upotrebom UNP-a smanjujemo emisiju ugljik dioksida do 20% u odnosu na benzin te 1.8% u usporedbi sa dieselom

– na gradskim cestama, prosječno jedno vozilo na diesel gorivo emitira istu količinu čestica kao 120 vozila na UNP i isto dušičnih oksida kao 20 vozila na UNP

– upotrebom UNP-a djelujemo na ukupne troškove izdavanja u zdravstvu te na obnovu pročelja na građevinama zbog lošeg stanja uzrovanog česticama dima

Ekonomske prednosti:

– mogućnost uštede do 40% u odnosu na cijenu koštanja jedne litre benzina

– cijena UNP-a se kreče oko pola cijene jedne litre benzina i diesela

– manja porezna davanja za vozila na UNP

– neke vlade su uvele smanjena carinska davanja na UNP u razdoblju od 3 godine, to znači da bar u tom razdoblju je sigurno da će cijena UNP-a biti do 50% niža

– značajna ušteda pri upotrebi UNP-a u vozilima rezultira dužim radnim vijekom motora jer je čišće sagorijevanje, UNP je već u plinovitom stanju pri ulasku u cilindarsku komoru , te efikasnije izgaranje

– većina automobila sa električnim paljenjem pomoću svjećica se mogu prebaciti tj. modificirati u vozila na UNP. Vrlo je važno da to radi ovlaštena osoba te koja je za to specijalizirana. Trošak prelaska automobila ili manjeg dostavnog vozila je oko 1500£-2000£ ,to je otprilike oko 15000 do 20000 kn. To se već može vrlo brzo nadoknaditi manji porezima na UNP te kroz manje davanja za popravke motora

Ostale prednosti:

– ukapljeni naftni plin je produkt naftnih kompanija, te vezano uz opskrbu UNP-a budućnost je osigurana barem slijedećih 50 godina

– trenutno u Velikoj Britaniji se nalaze 1200 stanica za punjenje ukapljenim naftnim plinom, i taj broj se stalno povećava

– vozila koja su prerađena da mogu voziti na UNP mogu također voziti i na benzin. Spremnik za benzin ostaje u vozilu i moguće se prebaciti sa jednog goriva na drugo jednostavnim prekidačem

– ukapljeni naftni plin je poznat i po sigurnosti tijekom prijevoza, skladištenja i korištenja tijekom vožnje. Smatra se čak sigurnijim od benzina, primjer toga su autobusi u Beču koji već voze 30 godina na UNP i nikada se nije dogodila nesreća vezana uz UNP!

Nedostaci:

– već gore navedeni trošak ugradnje u vozilo koje koristi UNP
– pri maksimalnim brzinama se primjećuje gubitak snage
– gubitak jednog djela prostora u prtljažniku zbog smještaja spremnika
– relativno mali broj punionica (u Hrvatskoj) i veliki razmak između pojedinih punionica
– zabrana parkiranja u podzemnim i zatvorenim garažama u pojedinim zemljama ( npr. u Njemačkoj i Austriji) zbog toga što je UNP teži od zraka i skuplja se uz pod te gdje može tvoriti eksplozivnu smjesu.
– vozila na plin se ne proizvode serijski nego se plinski pogon mora posebno naručiti.