S obzirom na svoja tehničko – eksploatacijska obilježja današnji je tramvaj tračno (2, 4, 6, 8-osovinsko) prijevozno sredstvo namijenjeno za masovni prijevoz gradskih putnika, bilo samo motornim vučnim (standardnim, zglobnim, dvozglobnim) vozilom, bilo tramvajskom kompozicijom sastavljenom od pridodanih jedne ili dvije prikolice čije se kretanje po u kolovoz ugrađenom zatvorenom i/ili otvorenom kolosijeku raznih širina (1000 ili 1435 mm) čeličnih specijalnih (Phonix) ili klasičnih (Vignol) tračnica (koje ujedno služe kao negativni vod-masa) ostvaruje pomoću jednog, dva ili četiri monofazna elektromotora pojedinačne snage 40 do 230 kW istosmjerne struje linijskog napona 600 – 800 V dobivene iz gradskih postrojenja putem jednožičanog nadzemnog pozitivnog strujnog voda (sprovodnika) i samopodešavajućeg oduzimača struje te pantografa raznolikih konstrukcijskih rješenja.

Tipični tramvaj ima sljedeće tehničko-eksploatacijske karakteristike:
– duljina 12 – 21 (m)
– širina 2,2 – 2,7 (m)
– visina 3,0 – 3,6 (m)
– kapacitet 100 – 265 (putničkih mjesta)
– unutrašnja visina 2,1 – 2,7 (m)
– broj osovina 4 – 8 (kom)
– razmak osovina 1,7 – 2,1 (m)
– visina poda 0,8 – 1,0 (m)
– minimalni radijus okretanja 12 – 25 (m)
– maksimalna brzina 65 – 100 (km/h)
– broj motora 2 -8 (kom)
– dijametar kotača 0,66 – 0,74 (m)
– satna snaga pojedinačnog motora 40 – 230 kW

VRSTE TRAMVAJA

Tramvaji se, kao i većina tračnih vozila, mogu klasificirati prema različitim kriterijima podjele od kojih su najznačajniji: samostalnost pogona, broj osovina, konstrukcija karoserije, sastav kompozicije te područje djelovanja. Tako u osnovi razlikujemo:

S obzirom na samostalnost pogona:
– motorni samohodni tramvaj
– vučena tramvajska prikolica (bez vlastitog pogona)

S obzirom na broj osovina pojedinačnog vozila:
– dvoosovinski tramvaj
– četveroosovinski tramvaj
– šestoosovinski tramvaj
– osmoosovinski tramvaj

S obzirom na konstrukciju karoserije:
– standardni klasični tramvaj
– jednozglobni, dvozglobni i višezglobni tramvaj
– tramvaj na kat (katni tramvaj)

S obzirom na sastav kompozicije:
– samostalni tramvaj
– udvojeni tramvaj (par sastavljen od motornog vozila i prikolice)
– trodijelni tramvaj (trojka sastavljena od motornog vozila i dvije prikolice)
– multiplicirani tramvaj (kompozicija od dva ili tri motorna vozila)

S obzirom na područje djelovanja:
– tramvaj na razini zemlje (površinski)
– tramvaj djelomično u tunelima (podzemni), odosno LTT (lako-tračni tramvaj)
– tramvaj iznad razine zemlje (nadzemni)

NISKOPODNI TRAMVAJ U ZAGREBU

Domaći konzorcij “Crotram” u čijem su sastavu tvrtke Končar Elektroindustrija, Gredelj i Đuro Đaković je razvio niskopodni tramvaj (TMK 2200).

crotram

Glavna je karakteristika novog tramvaja niskopodnost (pod je visok od 30 do 35 centimetara), što znači da nema stuba, pa u nj lako mogu ući osobe s invaliditetom. Unutar tramvaja postoji govorna najava za slijepe osobe i displeji za gluhe osobe, vjerojatno uz probleme nižih perona na stajalištima još jedan problem s kojim se suočavaju slijepe osobe je nepostojanje najave smjera i broja linije u vanjskoj zoni tramvaja na stajalištima. Tramvaj je petodijelni, dug je 32, a širok 2,3 metra. Najveća brzina koju postiže je 70 kilometara na sat, ima 43 mjesta za sjedenje te od 159 do 239 za stajanje. Vozački i putnički prostor je klimatiziran.
U tramvaj je ugrađen video nadzor putničkog i vozačkog prostora, a ugrađene su i vanjske kamere umjesto retrovizora.

Novi tramvaj je vlastito novorazvijeno hrvatsko rješenje čiji je udjel veći od 60 posto, dok će se u nastavku serijske proizvodnje taj udjel povećati na više od 70 posto.