Katkada, tijekom  vožnje, vozilo treba zaustaviti na cesti. Zaustavljanjem vozila smanjuje se   propusna moć ceste, pa stoga, prema našim propisima, na autocestama i cestama  1. i 2. razreda za oba smjera vožnje treba izraditi trakove za zaustavljanje vozila. Širina traka za zaustavljanje iznosi:

– na autocestama 2,50 m i
– na cestama 1. razreda s četiri vozna traka  1,75 m.

Trakovi za zaustavljanje vozila lakše su konstrukcije od kolnika. Grade se obično od materijala koji se po boji razlikuje od kolnika da bi ih vozači mogli lakše uočiti.

Stajališta za zaustavljanje vozila potrebno je izvesti na svim cestama. Širina stajališta mora iznositi 3,0 m. Na stajalištu je potrebno izgraditi stabiliziranu bankinu jednake širine kao i na ostalom dijelu ceste. Duljina stajališta na cestama 1, 2. i 3. razreda je 60 m, a na cestama 4. i 5. razreda 40 m. Međusobna udaljenost stajališta određuje se prema potrebama i mogućnostima, a trebala bi iznositi do  1000 m

Stajališta za suprotne smjerove vožnje ne smiju biti izvedena jedno nasuprot drugomu.
Na velikim usponima koji premašuju 4% teška teretna vozila gube brzinu i na taj način ometaju brži promet. Da ne dođe do zastoja prometa, grade se trakovi za spora vozila.

Prema našim propisima, kritična brzina pri kojoj teretna vozila moraju napustiti prometni trak, odnosno vratiti se na prometni trak je Vr = 50 km/h. Početak traka za spora vozila mora biti na mjestu gdje se brzina sporog vozila smanji na 50 km/h, a završetak na mjestu gdje se brzina sporog vozila poveća na 50 km/h.

traka za spora vozila

Na cestama s četiri ili više prometnih trakova proširenje kolnika može biti uz vanjski ili unutarnji rub kolnika.

Na autocestama i cestama1. razreda duljina traka za spora vozila treba povezati ako je njihova međusobna udaljenost manja od 500 m na autocestama i cestama 1. razreda, a 300 m na ostalim cestama.

Širina traka za spora vozila ne smije biti manja od 3,00 m.