1. KOLNIK – najčešće je projektiran sa 2 trake.Sa stajališta sigurnosti povoljniji su kolnici sa 4 trake s odvojenim smjerovima. Kod cesta za mješoviti promet treba projektirati biciklističke staze jer biciklisti u velikom postotku sudjeluju pri nastanku prometnih nezgoda

2. RUBNE TRAKE – omogućuju bolje iskorištavanje površine kolnika

3. BANKINE – povećavaju sigurnost prometa.a prema istraživanjima povećanjem širine
bankine smanjuje se broj nezgoda

4. TRAKA ZA SPORA VOZILA
 – izradom te trake povećava se sigurnost prometa. Pružanje ceste u pravcu na dužini većoj od 4km ispitivanjima su dokazana povećanja u postotku nastanka prometnih nezgoda

5. OŠTRI ZAVOJI – posebno utječu na sigurnost prometa nesmije se dozvoliti neposredni nizanje zavoja velikih i malih polumjera   

6. HORIZONTALNA I VERTIKALNA PREGLEDNOST CESTE
 – posebno je važan element sigurnosti, a
važno ju je odrediti vezano za dužinu zaustavnog puta. 
Horizontalna preglednost ovisi o polumjeru zavoja i o zaprekama koje se nalaze uz slobodni profil ceste.
Vertikalna preglednost ovisi o polumjeru vertikalnog zaobljenja kod konveksnog prijeloma nivelete, a dužina se izračunava vezano za dužinu zaustavnog puta

7. PRIJELAZNA KRIVULJA – izvodi se između pravca i zavoja. Njena dužina se određuje na temelju vozno-dinamičkih vizualnih i estetskih uvjeta. Klotoida je krivulja koja se koristi za izradu prijelazne krivulje

8. PRIJELAZNA RAMPA – izvodi se na istoj dužini kao i prijelazna krivulja i na tom dijelu provodi se poprečni nagib u pravcu u poprečni nagib u zavoju (jednostrani). Uzdužni nagib treba biti takav da  ne zahtjeva čestu promjenu brzine.Veličina nagiba ograničena je propisima do 10%.