Pod tarifama se podrazumijeva sistematski izrađeni i prema zakonskim propisima objavljeni skup svih odredaba, mjerodavnih za prijevozni ugovor, prijevoznu cijenu, sporedne pristojbe kojima se prijevoz prometnih grana regulira podjednako za svakog ko ispuni uvijete u njemu navedene.

Ako se pod tarifnim sistemom podrazumijeva skup načela na osnovu kojih se određuju visina naknade koju putnici plaćaju za prijevoz vozilima JGP, mora se voditi računa o ovim kriterijima :

  1. tarifni sustav treba odgovarati potrebama putnika i karakteru mreže linije
  2. tarifni sustav treba podržavati prirodne karakteristike tokova putnika
  3. tarifni sustav treba voditi računa o razlikama u prijevoznim potrebama pojedinih kategorija putnika, te o njihovom socijalnom stanju
  4. tarifni sustav treba voditi računa o jednakosti postupaka za sve korisnike
  5. tarifni sustav treba biti jednostavan i prihvatljiv za sve putnike
  6. tarifni sustav omogućavati lak prijelaz na modernije naplate

tarifne zone
Tarifne zone u Zagrebu
Tarifni sustav i njegove karakteristike:

– JEDINSTVENI TARIFNI SISTEM – najjednostavniji za putnike, jer se plaća jedna cijena bez obzira na kojoj se relaciji vozili, također ova tarifa je jednostavna i za prijevoznika jer je brza naplata i laka kontrola, nepovoljna je za putnike kratkoprugaše

– ZONSKI SISTEM – cijena ovisi od broja prijeđenih zona na mreži, područje grada je podijeljeno na zone, granice zona ne mogu biti geometrijski pravilni krugovi, već zatvorene kružne linije

– RELACIJSKI SUSTAV – prijevoz se obračunava prema dužini putovanja predviđenog u formi relacije, koristi se uglavnom kod prigradskog prometa, teško se modernizira zbog više vrsta karata