Prijevoz plinovitih goriva spada u domenu prijevoza opasnih tvari. Kod takve vrste prijevoza potrebno je pridržavati se propisanih pravila i normi, te zakonom propisane dokumentacije.

1. DOKUMENTACIJA I PROPISI O PRIJEVOZU OPASNE TVARI (PLINA)

Osnovna dokumentacija:
1. Dokumenti vozača
– vozačka dozvola (međunarodna vozačka dozvola)
– putne isprava (putovnica, osobna iskaznica)
– razne potvrde za prijevoz opasnih tvari (certifikat o obuci vozača za prijevoz eksplozivnih tvari)

2. Dokumenti vozila
– prometna dozvola prijevoznog sredstva
– dozvola za prijevoz (u međunarodnom prometu)
– ADR certifikat o atestu vozila za prijevoz eksplozivnih tvari

3. Dokumenti tereta
– otpremnica, dostavnica
– popis pošiljke-robni manifest
– deklaracija o podrijetlu robe (carinska deklaracija)
– deklaracija za sajamsku robu
– upute o posebnim mjerama sigurnosti pri prijevozu eksplozivnih tvari

Dokumentacija vozača, vozila i tereta:
– listić tahografa
– individualna kontrolna knjižica
– zapisnik o lomu ili manjku tereta
– karnet TIR, ATA
– nalog za ukrcaj, odnosno iskrcaj tereta
– putni radni listopad tovarni list (prijevoznica) i račun
– račun za obavljeni prijevoz

Posebna dokumentacija u prijevozu eksplozivnih (plinovitih)  tvari

Osoba koja upravlja vozilom koje prevozi eksplozivne tvari mora za vrijeme prijevoza u kabini vozila imati:
– ispravu o prijevozu opasne tvari
– uputu o posebnim mjerama sigurnosti
– certifikat o stručnoj osposobljenosti za upravljanje tim vozilom
– potvrdu i ispitivanju vozila
– valjani certifikat o ispravnosti vozila te potvrdu o kontroli zaštite od statičkog elektriciteta

Isprava o prijevozu plinovite tvari

Međunarodna konvencija propisuje i naglašava uporabu teretnog lista kao temeljnog prijevoznog dokumenta koji mora sadržavati:

– podatke o vrsti tvari: kemijski, tehnički i trgovački naziv, identifikacijski broj po ADR-u, masu, redni broj tj. podbroj i slovo (sve se to podcrta crvenom bojom u ispravi)
– podatke o količini tvari
– naznaka pošiljatelja, te naznaku da su ispunjeni svi propisani uvjeti za prijevoz
– naziv, ime i adresu, te telefonski broj pošiljatelja i primatelja
– naznaku da je prijevozniku priložena i uputa o posebnim mjerama sigurnosti

Upute o posebnim mjerama sigurnosti

Upute služe vozaču kako bi trebalo postupiti u slučaju: nezgode, izlijevanja, prosipanja, djelovanja ili požara opasne tvari.

Sadržaj uputa:

– podatke o tvari koja se prevozi, te opasnosti koju predstavlja i o posljedicama koje može izazvati
– postupak s osobom koja dođe u dodir s opasnom tvari
– naputak o pružanju prve pomoći unesrećenima i primjeni samopomoći
– naziv, adresu i telefonski broj tvrtke koju vozač mora obavijestiti o nezgodi što se dogodi tijekom prijevoza
– posebne mjere za sprečavanje tj. ublažavanje štetnih posljedica koju tvar može prouzročiti

Potvrda o ispravnosti vozila ( certifikat vozila)

Rok valjanosti certifikata o ispravnosti motornog i priključnog vozila je pet godina od dana izdavanja, a za vozila cisterne koji se moraju ispitati tlačnom probom ili se moraju ispitati na nepropusnost rok valjanosti je tri godine od dana izdavanja.

Valjanost certifikata potvrđuje ovlaštena organizacija ili pravna osoba i produljuje svake godine ponovnim ispitivanjem

2. TIPOVI CISTERNI ZA PRIJEVOZ TEKUĆEG PLINA

zasta
Polu-prikolica za prijevoz LPG-a tipa Zasta N-40; Zasta N-42

Konstrukcija polu prikolice:

– Jedan spremnik kružnog presjeka sa jednom komorom, koja je podijeljena na više odjeljaka. Cijeli spremnik je napravljen od visoko kvalitetnog čelika.
– Pogonska jedinica: tri osovine, pneumatski kruti ovjes koji se može podešavati po visini.
– Prva osovina je kruta sa disk ili bubanj kočnicama, i sustavom ABS (Anti lock braking system) i EBS (Electronic braking system).
– Druga osovina je isto kruta sa disk ili bubanj kočnicama i sustavima ABS i EBS te još ima i parkirnu kočnicu.
– Treća osovina je torzijska osovina sa disk ili bubanja kočnicama, parkirnom kočnicom i sustavima ABS i EBS.
– Dvije nožice koje su pokretane mehaničkom energijom, sa dvije brzine podizanja prikolice.
– Električne instalacije napona 24 V po propisima ADR-a, i Euro konektori.
– Dva ugrađena stražnja svijetla otporna na udar.
– Reflektirajuća svijetla sa prednje, stražnje i bočne strane.

Tablica: Tehnički podaci prikolice tipa N-40 i N-42

N-42
N-40
Masa
130000 kg
12 850 kg
Dozvoljeni kapacitet tereta
22 500 kg
22 150 kg
Dozvoljena ukupna masa prikolice
35 500 kg
35 000 kg
Ukupni kapacitet ( m3)
42 000 dm3
40 000 dm3
Korisna nosivost
35 700 dm3
34 000 dm3
Promjer spremnika
2 100 mm
2 100 mm
Broj komora
1
1
Dužina prikolice
11 800 mm
11 600 mm
Visina prikolice
3 350 mm
3 350 mm
Dozvoljeno osovinsko opterećenje
115 kN
110 kN
Dozvoljeno opterećenje spojnog priključka
80/80/80 kN
80/80/80 kN

Sistem za punjenje i pražnjenje spremnika

1. Mjerna i distribucijska pumpa sa hidrauličnim motorom (Tip ZT 260/2000)
2. Uređaj za mjerenje protoka plina sa ispisom
3. Kolut za namotavanje crijeva dužine 25 m
4. Kolut za crijevo koje se namotava pomoću  hidraulike
5. Ventil za odvodnju tekućine koji se nalazi sa donje strane
6. Ventil za odvodnju plina koji se isto nalazi sa donje strane spremnika
7. Završni ventili ACME
8. Magnetski mjerač tekućine
9. Indikator smjera kretanja plina
10. Sigurnosni dio- pumpa za hitne slučajeve i ventil za zatvaranje ili otvaranje
11. Mjerač tlaka koji se nalazi na strani gdje je pumpa
12. Mjerač tlaka u spremniku opremljen indikatorom koji pokazuje maksimum punjenja
13. Hidraulički kompresor za isisavanje  para

Ostala oprema na vozilu

1. Uzemljenje sa ‘krokodilskom’ hvataljkom
2. Prekidač za zaustavljanje rada hidrauličnih pumpi i ventila koji se nalazi na razvodnoj kutiji i poklopac za odvodno crijevo napravljen od pločastih materijala
3. Razvodna kutija sa prekidačima na obje strane spremnika
4. Rezervni upravljač
5. Nepropusna kutija za dodatnu opremu
6. Klin za upravljač
7. Brzi prekidači za hidraulični sistem

Pokretni spremnik za prijevoz LPG

zasta cg12
Tip pokretnog spremnika CG-12, CG-14, CG-23 prema ADR-u

Konstrukcija:

Spremnik od vrlo čvrstog čelika sa jednom komorom podijeljenom na više odjeljaka.

Tablica: Tehnički podaci spremnika

Kapacitet
Dimenzije spremnika (mm)
Preporučeno podvozje
12m3
1800×5810
4×2
14m3
1800×6000
4×2
23m3
2100×7010
6×2

Svi elementi sa pumpom i valjkom za namatanje crijeva su smješteni u jednu kutiju radi ekonomičnijeg iskorištenja prostora, i da bi se ostavilo dovoljno mjesta za odvodni sistem kapaciteta 300l/min. Spremnik se može puniti vanjskom pumpom ili ugrađenom pumpom, a prazniti vrlo brzo vanjskom pumpom dok sa ugrađena pumpa služi samo za hitne slučajeve pražnjenja plina.

Specijalno napravljen spremnik ima nisko težište te zbog tog razloga se može sačuvati podvozje od eventualnog deformiranja. Oprema i kapacitet spremnika mogu varirati. Cijena se prilagođava opremi i kapacitetu koja je instalirana sa spremnikom (čak se može i boja naručiti).

Tip cisterne AGS-22 i AGS-24

dimenzije ags-22 i ags-24
Glavne dimenzije cisterne tipa AGS-22 i AGS-24

1. Glavni dijelovi spremnika:
– kapacitet spremnika 22; 26 m3
– cilindrični profil
– spremnik je od čelika vrlo visoke čvrstoće
– indikator razine plina u spremniku
– ventil na doljnjoj strani za tekuće stanje
– ventil na doljnjoj strani za plinovito stanje
– sigurnosni ventili
– ventil za interventne slučajeve
– mjerač temperature i mjerač tlaka

2. Podvozje kamiona:
Podvozje kamiona sa tri osovine koje je klijent uzeo u obzir prema  tehničkim zahtjevima i dogovoru.

3. Dijelovi distribucijskog sistema sa poklopcem
Pumpa na hidraulički ili mehanički pogon. Set za mjerenje razine tekućine sa pisačem. Cijev dužine 30 m za pražnjenje koja se nalazi na rotacionom bubnju i sa napravom za izlijevanje.Ventil za ulijevanje tipa DN 50 i ventil za plinovito stanje sa spojkom. Daljinski upravljač za kontrolu pumpi i ventila.

4. Funkcijski sistem
– punjenje spremnika vanjskom pumpom
– punjenje spremnika sa vlastitom pumpom sa mjeračem
– direktno pražnjenje plina
– pražnjenje preko vlastitog odvodnog sustava pomoću odvodne cijevi

5. Kompresorski set (opcija)

6. Ostala oprema
– kutija sa aparatom za gašenje
– identifikacijska tablica 23/1965
– reduktor

7. Standardna boja
– spremnik bijele boje
– logotip klijenta

8. Tehnička dokumentacija
– putna transportna isprava
– homologacijski certifikat
– uputstva za rukovanje

Tablica: Tehničke karakteristike cisterne tipa AGS-22 i AGS-26

Tip
AGS-22
AGS-26
Vlastita masa
5700kg
5900kg
Kapacitet tereta
11000kg
13000kg
Ukupna masa
24000kg
26000kg
Dužina/širina/visina
8900/2500/3500 (mm)
9200/3500/3500 (mm)

Tip cisterne PGS 19 za prijevoz ( Propana i Butana )

cisterna tipa PGS 19
Cisterna tipa PGS 19

1. Glavni dijelovi spremnika
Spremnik je kapaciteta 19 m3, cilindričnog oblika od tvrdog čelika. Ventili za plinovito i tekuće stanje koji se nalaze sa doljnje strane spremnika. Sigurnosni ventili i ventil za slučaj opasnosti. Magnetski indikator razine plina u spremniku. Mjerača temperature i tlaka.

2. Sistem za upravljanje i ovjes
Pneumatski ovjes sa mogućim opterećenjem od 2x 90 kN po osovini. Dvije pneumatske kočione cijevi. ABS sustav za kočenje. Četiri slobodna kotača plus jedan rezervni. Električni sustav od 24 V po ADR-u. Disk kočnice, zaštitni odbojnik sa strane i protiv blata.

3. Oprema za punjenje i pražnjenje spremnika
Ventil za tekuće stanje tipa DN 65, sa ACME 3 ¼ konektorom (pražnjenje) koji spaja spremnik sa sustavom za distribuciju koji je na prikolici. Ventil za tekuće stanje tipa DN 50 sa ACME 3 ¼ konektorom (za punjenje). ACME 1 ¼ konektor i ventil za plinovito stanje tipa DN 40.

4. Funkcioniranje sustava
Spremnik se puni sa vanjskom pumpom ili kompresorom. Direktno ispuštanje plina vanjskom pumpom ili kompresorom i ispuštanje plina svojim distribucijskim sustavom na prikolici.

5.Ostala oprema
Dva aparata za gašenje požara. Identifikacijska pločica 23/1965. Prostor za smještaj rezervnog kotača i rezervni kotač. Kutija sa alatom i razni ključevi za kotače i osovine. Boja spremnika varira od bijele do sive, može se posebno naručiti.

6. Upotreba spremnika
Upotrebljava se za prijevoz plinovitih goriva klase 2 prema ADR-u (propana, butana i njihovih primjesa, propilen, izi.butan )