NAMJENA SPOJKE

Spojka omogućava prekid prijenosa snage s motora na pogonske kotače. Takav prekid je potreban prije svega prilikom kretanja s mjesta i kad se mijenjaju stupnjevi prijenosa.
Kad vozač pritisne papučicu spojke, time razdvaja zamašnjak, tanjur spojke (ili disk ili lamelu) i potisnu ploču. Zamašnjak je čvrsto učvršćen na kraju koIjenastog vratila i okreće se s njim. Tanjur spojke je nataknut na vratilo spojke i okreće se zajedno s njim. Na kraju vratila su uzdužni žljebovi u kojima se tanjur spojke može pomicati prema zamašnjaku, kada ga pritisne potisna ploča.

dijelovi spojke sa zavojnim oprugama
Dijelovi spojke sa zavojnim oprugama

dijelovi spojke sa t<njurastom oprugom
Dijelovi spojke sa tanjurastom oprugom

Kada vozač pritiskom na papučicu spojke smanji pritisak potisne ploče na tanjur spojke, koljenasto vratilo (sa zamašnjakom) i vratilo spojke okreću se svaki za sebe, a kad vozač oslobodi papučicu, uključi spojku, okreću se zajedno.

Tanjur spojke je čelični kolut na koji su s obje strane zakovane ili zalijepljene obloge. Kad potisna ploča pritisne tanjur spojke uz zamašnjak, pritisak mora biti dovoljno velik da spriječi proklizavanje spojke.

Kad je spojka sa zavojnim oprugama, na leđnoj strani potisne ploče nalazi se niz zavojnih opruga koje su zajedno s potisnom pločom ugrađene u poklopac spojke. Opruge imaju uporište u poklopcu spojke, a poklopac je čvrsto učvršćen na zamašnjak.
Ni tanjur spojke ni potisna ploča nisu kruto pričvršćeni, nego se mogu u uzdužnom smjeru pomicati na vratilu spojke.

Pritisak vozača na papučicu spojke pritisne potisni ležaj (od grafita ili kuglični) na isključni prsten. Pri tome se oba pomiču uzdužno prema zamašnjaku. Isključne poluge koje su smještene tako da su jednim krajem oslonjene na isključni prsten a drugim na potisnu ploču, pomaknu ploču snagom opruga daleko od tanjura. Bez pritiska potisne ploče tanjur spojke ne može prenositi okrete motora: motor i mjenjač su razdvojeni.

CENTRIFUGALNA SPOJKA

Neki automobili imaju centrifugalnu spojku čija je konstrukcija slična spojci sa zavojnim oprugama; njezina karakteristika su utezi na isključnim polugama. Kako raste broj okreta motora a time i spojke koja se okreće zajedno s koljenastim vratilom, centrifugalna sila vuče utege van tako da isključne poluge pritišću na potisnu ploču.

Centrifugalni uređaj za uključivanje može biti ugrađen u spojku umjesto tlačnih opruga ili kao dodatak oprugama. U većini se centrifugalne spojke upotrebljavaju s jednostavnim automatskim ili poluautomatskim mjenjačima.