Osnovne specifičnosti:
– kruta (ograničena) fiksna kontinuirana trasa
– prisilno vođenje prijevoznog sredstva pomoću čeličnih tračnica i čeličnih kotača s bandažom konusnih izvedbi kako bi im dodirne površine a time i trenje bilo manje
– prevladavajuća elektro-vuča, odnosno elektrifikacija trase
– posebna, fizički (rubnjacima, ogradom, živicom, denivelacijom) djelomično ili potpuno izdvojena trasa u prostoru djelovanja mješovitog prometa

gradska željeznica
Gradska željeznica

Razvojem tračničkog sustava, postavljani su sve složeniji zahtjevi pred proizvođače i remontere s obzirom na:
– jednostavnost uporabe
– mikroprocesorsku tehnologiju upravljanja i regulacije kretanja
– primjenu visokosofisticirane (skupe) proizvodne opreme
– pouzdanost u eksploataciji vozila
– smanjenje troškova eksploatacije
– zaštitu okoliša i recikliranje proizvoda

Kolosiječna širina (razmak između tračnica) je jedan od najvažnijih tehničkih parametra i konstanta svake željezničke pruge.

Širina kolosijeka nije standardizirana, tako da se koriste željezničke pruge različitih širina:
– 1435 mm  normalna (klasična) širina
– 1520-1665 mm širokotračna
– 750-1065 mm uskotračna

Željezničke tračnice mogu biti:

1. Čelične
a) specijalnog žljebastog profila
b) klasičnog profila (*Vignol*)
2. Armirano betonske

Za razliku od vagona koji nemaju vlastiti pogon, željeznička pogonska prijevozna sredstva (lokomotiva, motorni vlak) imaju pogonski agregat za vlastito kretanje i za vuču ostalih tračnih vozila bez vlastitog pogona.

Pogonski agregati su:
– parni stroj
– plinska turbina
– dizel motor
– elektromotor