Skladišni uređaji, osim usko specijaliziranih sredstava, mogu biti i sredstva koja imaju funkciju očuvanja pretpostavljene jedinice prijevoza. Klasičan primjer kada se dio ili cijelo transportno sredstvo može smatrati skladišnim uređajem jest onaj kad se na primjer kolni sanduk, poluprikolica ili prikolica pa i cijelo vozilo stavi u funkciju tereta, ali ne samo s osnovnim zadatkom prijevoza tereta nego i očuvanja integriteta tereta. To dolazi do izražaja osobito u multimodalnim prijevozima.

Palete i paletizacija
Kontejneri i kontejnerizacija
Viličari
Dizalice i prijenosnici