Temeljne smjernice svog razvoja Hrvatska Pošta je utvrdila slijedeći svjetske trendove u poštanskoj tehnologiji, cilj kojih je unaprijediti poštansku djelatnost i povećati efikasnost poslovanja poštanskih uprava. Među najznačajnije metode koje vode tom cilju spada i automatizacija tehnoloških procesa, kao zamjena za ručni rad. Prihvaćajući pozitivna iskustva iz svijeta, Hrvatska pošta je, među ostalim vidovima automatizacije, odlučila u svoje tehnološke procese uvesti i sustave za automatsku razradu pismovnih pošiljaka (SARPP).
Procjenjujući sve sadašnje i buduće potrebe, Hrvatska pošta dala je prednost nabavci triju sustava za automatsku razradu pismovnih pošiljaka, namijenjenih za poštanska središta u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Radi se o kompjuteriziranim strojevima njemačke tvrtke Siemens ElectroCom, koji zamjenjuju mukotrpan i spori ručni rad u procesu usmjeravanja (grupiranja) pismovnih pošiljaka prema njihovim odredišnim adresama.

Osnovne tehnološko-tehničke karakteristike SARPP-A
Siemensovi sustavi za automatsku razradu pismovnih pošiljaka, instalirani u Hrvatskoj Pošti temelje se na postojanju dva tipa strojeva :
– stroj za početnu razradu (IRV – Integrated Reading and Videocoding),
– stroj za završnu razradu (FSM – Final Sorting Machine).
Ovim strojevima upravljaju, te nadziru njihov rad, računalni sustavi. Ti sustavi, koji se nalaze u Zagrebu, Splitu i Rijeci, međusobno su povezani putem ISDN mreže, a tim su putem priključeni i na Siemensov servisni centar.

Strojevi omogućavaju razradu pismovnih pošiljaka tijekom dva tehnološka procesa :
1. početna (‘gruba’) razrada – usmjeravanje (grupiranje) pošiljaka za jedno ili više središta pošta,
2. završna (“fina”) razrada – usmjeravanje (grupiranje) pošiljaka za dostavne poštanske urede, ili dostavne rajone, ili poštanske pretince unutar jednog dostavnog poštanskog ureda.

U SARPP-u se može obavljati razrada pismovnih pošiljaka koje imaju sljedeće karakteristike:
– dužina: 135,00 – 240,00 mm
– visina: 85,00 – 167,00 mm
– debljina: 0,1 5 – 10,00 mm
– težina: 2,00 – 50,00 g

Procesi u stroju za početno usmjeravanje
Tijekom razrade u stroju za početno usmjeravanje odvijaju se sljedeći procesi:
1.) uvlačenje pošiljaka iz punjača u stroj,
2.) provjera dimenzija pošiljaka (ako dimenzije nisu u zadanim okvirima, pošiljka se izbacuje iz daljnje razrade u pretinac za neobradive pošiljke),
3.) čitanje mjerodavnih adresnih podataka (naziv države, poštanski broj, naziv grada, naziv ulice i kućni broj, broj poštanskog pretinca) s pošiljke uz pomoć OCR softvera (Optical Characters Recognition);
4.) ako je čitanje i pretraživanje adresne baze uspješno, adresni se podaci pretvaraju u 8-znamenkasti kod usmjeravanja;
5.) kod usmjeravanja ispisuje se na predviđeno mjesto (dno lica pošiljke), u obliku barkoda;
6.) pošiljke se prenose i mogu se usmjeravati u izlazne pretince stroja ili na temelju pročitane adrese, ili na temelju pročitanog barkoda (u jedan izlazni pretinac ubacuju se pošiljke namijenjene za jedno ili više središta pošta),
7.) ako OCR softver ne može pročitati adresne podatke, slika adrese automatski se šalje na ekran terminala za videokodiranje, a poslužitelj videokodera unosi odgovarajući kod usmjeravanja,
8.) prikupljaju se, obrađuju i pohranjuju statistički podaci o tijeku razrade, a omogućen je njihov prikaz na ekranu upravljačke stanice, ili ispis na papir.

Treba napomenuti da se stroj za početno usmjeravanje može upotrijebiti i za završno usmjeravanje (čitanjem barkoda). Ovakav je način rada predviđen za slučajeve kad se završno usmjeravanje vremenski ne bi moglo obaviti samo u strojevima predviđenim za taj način rada.

Čitanje adresnih odataka u stroju za početno usmjeravanje
Čitanje, tj. prepoznavanje mjerodavnih adresnih podataka temelji se na sljedećem:
1.) u SARPP-ovom središnjem računalu postoji adresna baza podataka koja sadrži sve mjerodavne adresne podatke;
2.) svakom mjerodavnom adresnom podatku u adresnoj bazi dodijeljen je 8-znamenkasti kod usmjeravanja (prvih 5 znamenaka predstavljaju poštanski broj, a zadnje tri broj dostavnog rajona ili broj poštanskog pretinca);
3.) adresni podaci s pošiljke se skeniraju (u računalu se dobiva digitalizirana slika adrese);
4.) OCR softver prepoznaje slova i znamenke na slici;
5.) softvetski pretraživač traži u adresnoj bazi podatke koji su identični pročitanima s pošiljke;
6.) pročitanim adresnim podacima softverski se dodjeljuje pripadajući kod usmjeravanja.

Najvažniji dijelovi stroja za početno usmjeravanje
1.) upravljačka stanica (PC monitor i tipkovnica, tipke s lampicom i sklopke s ključem, semafor);
2.) ulazni punjač (jednostrani ili dvostrani pretinac – spremište za pošiljke koje će biti uvučene u stroj);
3.) uvlakač pošiljaka u stroj;
4.) transportni sustav za okomiti prijenos pošiljaka (brzina 36.000 pošiljaka na sat);
5.) optički mjerač dimenzija pošiljaka;
6.) skener sive slike;
7.) pisač, verifikator i čitač barkoda;
8.) skretnice za ubacivanje pošiljaka u predviđene izlazne pretince;
9.) veliki izlazni pretinci (8 pretinaca u jednom modulu);
10.) pozadinsko računalo za upravljanje strojem i nadzor rada stroja.

Sustav za videokodiranje – nadopuna sustava za automatsko čitanje adresa
Sustav za videokodiranje komponenta je stroja za početno usmjeravanje. Njegova je funkcija da poveća učinkovitost stroja u slučajevima kad on ne može pročitati adresne podatke na pošiljci. Osnovni elementi sustava za videokodiranje su terminali za videokodiranje (videokoderi), koji se sastoje od PC monitora i specijaine ergonometrijske tipkovnice.
Ukoliko OCR softvet ne uspije pročitati mjerodavne adresne podatke odgovarajuće računalo prosljeđuje skeniranu sliku tih podataka na jedan od videokodera. Poslužitelj videokodera putem tipkovnice unosi odgovarajući kod usmjeravanja (samo prvih 5 znamenaka poštanski broj). Pošiljka se dalje tretira kao i one kojima su strojno pročitani odgovarajući adresni podaci.

Procesi u stroju za završno usmjeravanje
Tijekom postupka završnog usmjeravanjan odvijaju se sljedeći procesi:
1.) uvlačenje pošiljaka iz punjača u stroj;
2.) provjera dimenzija pošiljaka (ako dimenzije nisu u zadanim okvirima, pošiljka se izbacuje iz daljnje razrade u neobradive pošiljke);
3.) čitač barkoda čita barkod ispisan na pošiljku u stroju za početno usmjeravanje (ako pošiljka nema barkod, ona se izbacuje iz daljnje razrade);
4.) transport i usmjeravanje pošiljaka u male izlazne ptetince stroja, na temelju pročitanog barkoda;
5.) u jedan izlazni pretinac ubacuju se pošiljke namijenjene za jedan dostavni poštanski ured, ili za jedan dostavni rajon, ili za jedan poštanski pretinac unutar jednog dostavnog poštanskog ureda;
6.) prikupljanje, obrada i pohrana statistčkih podataka o tijeku razrade, uz mogućnost njihovog prikaza na ekranu upravljačke stanice, ili ispisa na papir.Najvažniji dijelovi stroja za završno usmjeravanje:
1.) upravljačka stanica (PC monitor i tipkovnica, tipke s lampicom i sklopke s ključem, semafor);
2.) ulazni punjač (jednostrani ili dvostrani pretinac – spremište za pošiljke koje će biti uvučene u stroj);
3.) uvlakač pošiljaka u stroj;
4.) transportni sustav za prijenos pošiljaka (brzina 36.000 pošiljaka na sat);
5.) optički mjerač dimenzija pošiljaka;
6.) čitač barkoda;
7.) skretnice za ubacivanje pošiljaka u predviđene izlazne pretince;
8.) mali izlazni pretinci (20 pretinaca u jednom modulu);
9.) pozadinsko računalo za upravljanje strojem i nadzor rada stroja.

Postupak usmjeravanja pošiljaka u izlazne pretince strojeva
Načelo usmjeravanja pošiljaka u izlazne pretince jednako je za oba tipa stroja, a temelji se na bazi podataka nazvanoj plan usmjeravanja. Taj se plan sastoji od većeg broja programa usmjeravanja, od kojih svaki definira jedan radni ciklus razrade. Svaki tip stroja, tj. njegovo računalo, sadrži jedan ili više programa usmjeravanja.
Usmjerivačka baza podataka sadrži sve kodove usmjeravanja koji su uneseni i u adresnu bazu, te brojeve izlaznih pretinaca svakog stroja, a svaki je kod usmjeravanja pridodijeljen jednom od izlaznih pretinaca.
Prije početka razrade, poslužitelj stroja aktivira potrebni program usmjeravanja. Na temelju koda usmjeravanja dodijeljenog pošiljci, računalo pronalazi u aktiviranom programu taj kod i njemu dodijeljeni izlazni pretinac, te daje komandu odgovarajućoj skretnici koja ubacuje pošiljku u odgovarajući izlazni pretinac.

Osnovna konfiguracija i namjena sustava za automatsku razradu pismovnih pošiljaka u Hrvatskoj pošti

SARPP u poštanskom središtu Zagreb:
– tri stroja za početno usmjeravanje s jednim dvostranim i dva jednostrana punjača;
– tri puta po 28 velikih izlaznih ptetinaca;
– 18 terminala za videokodiranje;
– dva stroja za završno usmjeravanje s jednostranim punjačima;
– dva puta po 240 malih izlaznih pretinaca;
– računalni sustav za upravljanje i nadzor rada svih strojeva.

Ovaj sustav usmjerava (grupira) pošiljke za :
1.) postojeća direktna ili tranzitna inozemna odredišta;
2.) dostavne poštanske urede koji pripadaju Središtu pošta Zagreb;
3.) dostavne rajone koji pripadaju poštanskim uredima: 10000 Zagreb, 10010 Zagreb-Sloboština, 10020 Zagreb-Novi Zagreb, 10040 Zagreb-Dubrava, 10090 Zagreb-Susedgrad;
4.) poštanske pretince koji pripadaju poštanskom uredu kojem su dodijeljeni posebni poštanski brojevi za korisnike pretinaca: 10001 i 10002 Zagreb;
5.) poštanske pretince koji pripadaju poštanskim uredima: 10010 Zagreb Sloboština, 10020 Zagreb-Novi Zagreb, 10040 Zagreb-Dubrava, 10090 Zagreb Susedgrad;
6.) dostavne rajone i poštanske pretince koji pripadaju poštanskim uredima u županiji zagrebačkoj: 10290 Zaprešić, 10340 Vrbovec, 10360 Sesvete, 10370 Dugo Selo, 10380 Zelina, 10410 Velika Gorica, 10430 Samobor, 10450 Jastrebarsko i 10310 Ivanić Grad;
7.) dostavne poštanske urede koji pripadaju središtima pošta: Osijek, Vukovar, Virovitica, Požega, Slavonski Brod, Čakovec, Varaždin, Bjelovar, Sisak, Karlovaic, Koprivnica, Krapina i Gospić;
8.) dostavne rajone koji pripadaju poštanskim uredima: 31000 Osijek, 32000 Vukovar, 32100 Vinkovci, 33000 Virovitica, 34000 Požega, 35000 Slavonski Brod, 40000 Čakovec, 42000 Varaždin, 43000 Bjelovar, 44000 Sisak, 47000 Karlovac, 48000 Koprivnica, 49000 Krapina, 49210 Zabok i 53000 Gospić;
9.) poštanske pretince koji pripadaju poštanskim uredima kojima su dodijeljeni posebni poštanski brojevi za korisnike pretinaca: 31001 Osijek, 32001 Vukovar, 33001 Virovitica, 34001 Požega, 35001 Slavonski Brod, 40001 Čakovec, 42001 Varaždin, 43001 Bjelovar, 44001 Sisak, 47001 Karlovac, 48001 Koprivnica, 49001 Krapina i 53001 Gospić;
10.) poštanske pretince koji pripadaju poštanskim uredima 32100 Vinkovci i 49210 Zabok
11.) ostala središta pošta (Dubrovnik,Pazin, Rijeka, Split, Šibenik, Zadar).

Konfiguracija SARPP-a u poštanskom središtu Zagreb:
1.) Strojevi za početno usmjeravanje (Presorting machines)
2.) Strojevi za zavšno usmjeravanje (Final sorting machines)
3.) Videokoderi (videocoding terminals)
4.) Ormari s računalnom opremom (Computer cabinets)

SARPP u poštanskom središtu Split
– jedan stroj za početno usmjeravanje s dvostranim punjačem;
– 12 velikih izlaznih pretinaca;
– osam terminala za videokodiranje;
– jedan stroj za završno usmjeravanje s jednostranim punjačem;
– 180 malih izlaznih pretinaca;
– računalni sustav za upravljanje i nadzor rada oba stroja.

Ovaj sustav usmjerava (grupira) pošiljke za:
– inozemstvo (upućuju se na daljnju razradu u poštansko središte Zagreb);
– dostavne poštanske urede koji pripadaju Središtu pošta 21000 Split;
– dostavne rajone koji pripadaju poštanskom uredu 21000 Split;
– poštanske pretince koji pripadaju poštanskom uredu kojem je dodijeljen posebni poštanski stroj za korisnike pretinaca: 21001 Split;
– dostavne poštanske urede koji pripadaju središtima pošta: Dubrovnik, Šibenik i Zadar;
– dostavne rajone koji pripadaju dostavnim poštanskim uredima: 20000 Dubrovnik, 22000 Šibenik i 23000 Zadar;
– poštanske pretince koji pripadaju poštanskim uredima kojima je dodijeljen
– posebni poštanski broj za korisnike pretinaca: 20001 Dubrovnik, 22001 Šibenik i 23001 Zadar; ostala središta pošta (Bjelovar, Čakovec, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Osijek, Pazin, Požega, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin,Virovitica, Vukovar, Zagreb).

SARPP U poštanskom središtu Rijeka
Konfiguracija SARPP-a u poštanskom središtu Rijeka:
– integralni stroj za početno i završno usmjeravanje (Integrative presorting and final sortiny machine ORV and onune FSM);
– videokoderi (Videocoding terminals);
– ormari s računalnom opremom (Computer cabinets).

U Rijeci je instaliran jedan stroj koji tehnički predstavlja kombinaciju stroja za početno i stroja za završno usmjeravanje. Sastoji se od svih prethodno navedenih komponenti stroja za početno usmjeravanje, a od stroja za završno usmjeravanje ukomponirane su transportne trake za prijenos pošiljaka, skretnice i mali iziazni pretinci. Dakle, SARPP u Središtu pošta Rijeka čine:
– jedan stroj za početno usmjeravanje s jednostranim punjačem;
– osam velikih izlaznih pretinaca;
– osam terminala za videokodiranje;
– 60 malih izlaznih pretinaca;
– računalni sustav za upravljanje i nadzor rada stroja.

Ovaj sustav usmjerava (grupira) pošiljke za:
1.) inozemstvo (upućuju se na daljnju razradu u poštansko središte Zagreb);
2.) dostavne poštanske urede koji pripadaju Središtu pošta Rijeka;
3.) dostavne rajone koji pripadaju poštanskom uredu 51000 Rijeka;
4.) poštanske pretince koji pripadaju poštanskom uredu kojem je dodijeljen posebni poštanski broj za korisnike pretinaca: 51001 Rijeka;
5.) dostavne poštanske urede koji koji pripadaju Središtu pošta Pazin
6.) dostavne rajone koji pripadaju poštanskim uredima: 52000 Pazin i 52100 Pula;
7.) poštanske pretince koji pripadaju poštanskom uredu kojem je dodijeljen posebni poštanski broj za korisnike pretinaca: 52001 Pazin
8.) poštanske pretince koji pripadaju poštanskom uredu 52100 Pula;
9.) ostala središta pošta (Bjelovar, Čakovec, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Osijek, Požega, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Virovitica, Vukovar, Zadar, Zagreb).