Ručna kočnica služi za parkiranje i za nuždu. Ručna kočnica (za parkiranje) po pravilu dolazi u obzir tek onda kad vozač već zaustavi vozilo nožnom kočnicom. Pri vožnji se ručna kočnica upotrebljava tek kao pomoćna, kao izlaz u nuždi ako se nožna pokvari.

Kad pokrećete vozilo na strmini, morate polako popuštati ručnu kočnicu i istodobno uključivati spojku i dodavali gas.
Ručna kočnica se ne smije zanemariti. Uvijek mora biti pravilno podešena i besprijekorna.

prijenos sile u ručnoj kočnici
Prijenos sile u ručnoj kočnici

Većina automobila ima ručnu kočnicu koja djeluje samo na dva kotača, obično stražnja. Sigurnosni propisi nalažu da ručna kočnica djeluje s mehaničkim prijenosom sile kočenja, neovisno o hidraulici nožne kočnice. Kad su u vozilu bubanj kočnice, na iste kočne čeljusti mogu djelovati ručna i nožna kočnica.

Obično je prijenos sile s ručne kočnice na kočnice pojedinih kotača mehanički, bilo polužjem bilo žičanom pletenicom (sajlom), koja djeluje na okretljivi T-član. S člana se sila kočenja u jednakoj mjeri prenosi na oba kotača. Umjesto T-člana mogu do svakog kotača voditi odvojene žice neposredno s ručice ručne kočnice.
Kad ručna kočnica djeluje na disk kočnice (gdje su disk kočnice na svim kotačima i često pri prednjem pogonu), onda na disk kočnicama postoje i dodatna kliješta. I ovdje pritisnu dvije kočne pločice na kočni disk, ali ne hidraulično nego mehanički, uz pomoć žicanih pletenica i kočnih poluga: tako sistem ručne djeluje neovisno o sistemu nožne kočnice.
Ima i takvih kočnica u kojima su u diskovima stražnjih kotača ugrađene male bubanj kočnice na koje mehanički, djeluje ručica ručne kočnice.

ZATEZANJE I POPUŠTANJE RUČNE KOČNICE

zatezanje i popuštanje ručne kočnice
Zatezanje i popuštanje ručne kočnice

Ručna kočnica ima zaporni mehanizam, koji omogućava zaustavljanje ručice u bilo kojem položaju koji izaberete. Ručica mora biti što više pri ruci vozaču. Najčešće je ugrađena desno od vozača između sjedala, a u rijetkim slučajevima i lijevo uz vozačevo sjedalo ili ispod ploče s instrumentima. Neki automobili imaju posebnu papučicu umjesto ručice za »ručnu« kočnicu. Zaporni se mehanizam ručne kočnice obično oslobađa pritiskom na gumb na kraju ručice.