Rubni trakovi

Rubni trakovi su učvršćeni dio ceste koji se nalazi između kolnika i bankine ili između kolnika i staza za bicikle, mopede ili pješake.

Rubnim trakovima jasno se ističe prometna površina ceste, a time se postiže bolje iskorištenje njene površine. Njima se povećava sigurnost prometa zbog pogodnijega psihološkog djelovanja na vozača.

Rubni trakovi vidljivo označuju rub kolnika i osiguravaju ga od oštećenja. Oni mogu korisno poslužiti za zaustavljanje  vozila u kvaru, a izvode se u istom nagibu kao i kolnik.

Rubni trakovi daju uporište zastoru kolnika i sprečavaju prodiranje oborinske vode do planuma. Na cesti bez rubnih trakova rub kolnika je obično zarašten travom s bankine i pokriven raznim nečistoćama. Stoga vozači izbjegavaju vožnju uz rub kolnika, te se na taj način smanjuje sigurnost prometa.

Rubni trakovi obično su slabije konstrukcije nego kolnik i najčešće su drugačije boje nego konstrukcija kolnika. Njihova debljina može biti jednaka debljini zastora bankine ili manja od nje.

Na autocestama u nizinskom terenu može se širina rubnih trakova povećati do 75 cm. U nekim zemljama izvode se rubni trakovi većih širina, i do 2,5 m, te se na taj način oni pretvaraju u trakove za zaustavljanje vozila. Ako se rubni trak postavlja između prometnog i zaustavnog traka, širina mu je 0,20 m.

Razdjelni trakovi

Razdijelni trak omogućuje fizičko razdvajanje usporednih kolnika.

Razdijelni trakovi u nas se obvezno grade na autocestama i cestama  1. razreda s četiri ili više prometnih trakova. Oni služe za smještaj vertikalne signalizacije, za zaštitne ograde i sl. U gradovima se zbog skučenog prostora razdijelni trakovi ne izvode ili je njihova širina manja. Prema američkim iskustvima predlažu se na cestama izvan naselja razdijelni trakovi širine i do 18,5 m. Smatra se da bi, sa stajališta sigurnosti prometa, na cestama velikih brzina širina razdijelnih trakova trebala biti od  12 do  15 m.

Za osiguranje ruba kolnika mogu se izraditi i rubnjaci. Oni se grade u istoj visini ili su povišeni iznad kolnika. U novije doba povišeni rubnjaci se više rabe, a izrađuju se od eruptivnoga kamena ili betona i polažu u svježu betonsku podlogu.