tgv atlantiques
TGV Atlantiques vozi na relaciji Pariz – London

– Najbrži vlak na parni pogon vozio je 201 km/h. Vlak je imao parni motor Mallard, a 3. srpnja 1938. povukao je sedam vagona.

Najjača parna lokomotiva bila je lokomotiva br. 700 američke željeznice. Mogla je povući više od 90 000 kg.

Najteži vlakovi koje je ikad povukla jedna lokomotiva bili su vlakovi od 250 vagona. Vozili su na željeznicama u SAD-u između 1914. i 1929. Težili su više od 15 000 tona.

Najdulji vlak bio je dug 7,3 km i imao je 660 vagona, a vozio je 1989. u Južnoj Africi.

Najdulji putnički vlak bio je dug 1732 metra i imao je 70 vagona, a vozio je 1991. u Belgiji.

Najbrži dizelski vlak bio je vlak Britanskih željeznica koji je 1987. na relaciji Darlington – York vozio brzinom od 248 km/h.

Najbrža redovna linija superbrzim vlakom jest na relaciji Hiroshima – Kokura u Japanu. Njime se 192 km prijeđe za 44 minute, s prosječnom brzinom od 261,8 km/h.

TGV vlakovi na relaciji Lille – Roissy u Francuskoj prijeđu udaljenost od 203 kilometra za 48 minuta, s prosječnom brzinom od 254,3 km/h.

Najveću brzinu vlaka (515,3 km/h) postigao je TGV između Courtalaina i Toursa u Francuskoj 18. svibnja 1990.

Najveća brzina postignuta na željezničkoj pruzi jest 9851 km/h, a postigle su je u listopadu 1982. raketne saonice u Novom Meksiku.