Razvodnik paljenja je mehanička veza između električnih dijelova uređaja za paljenje i motora.
Prekidač prekida primami strujni krug u onom trenutku kad u motoru treba da se izazove paljenje. Razvodnik paljenja ima zadatak da visoki napon koji nastane u indukcijskom svitku razvede na svjećice po redoslijedu paljenja u pojedinim cilindrima.

U kapi razvodni ka je na vrhu smještena glavna elektroda oko koje ima onoliko nepokretnih elektroda koliko ima cilindara u motoru. Te elektrode se zovu i kontaktni segmenti. Na vratilu razvodnika je rotor razvodnika koji na vrhu ima elektrodu, razvodnu ruku. Glavna elektroda dobiva visoki napon od indukcijskog svitka, a razvodna ruka, koja pri okretanju klizi po glavnoj elektrodi, dovodi visoki napon redom na nepokretne elektrode, s kojih vodiči visokog napona vode do svjećica.

glavni dijelovi razdjelnika paljenja
Glavni dijelovi razvodnika paljenja

Budući da se redoslijed dovođenja visokog napona s kape razvodnika na svjećice određuje redoslijedom paljenja određenog motora, prilikom skidanja vodiča visokog napona treba voditi računa da se prilikom ponovne montaže ne pobrka njihov redoslijed.

Mijenjanje trenutka paljenja. Izgaranje u motoru traje jednako dugo bez obzira na broj okreta. Tako u praznom hodu paljenje nastaje neposredno prije nego što klip u taktu kompresije dođe u gornju mrtvu točku; plinovi koji izgaraju imaju dovoljno vremena da dogore i potisnu klip prema dolje.

Ako se povećava broj okreta motora, ima sve manje vremena za hod klipa gore i dolje, a tako i za izgaranje. Zato pri većem broju okreta treba trenutak paljenja pomaknuti naprijed, da se smjesa zapali malo prije nego što klip dođe u gornju mrtvu točku. Tako će biti dovoljno vremena za izgaranje smjese i kad se klip giba brže.

RAD PREKIDAČA

Na vratilu razvodnika je brijeg prekidača. On ima toliko uzvišica koliko motor cilindara. Kad se vratilo okreće, uzvišica podigne pokretni dio (čekić) prekidača od nepokretnog dijela (nakovnja): prekida primarni strujni krug; kad se uzvišica okrene, ponovno se primarni strujni krug zatvori. Na taj se način primarni strujni krug stalno prekida.

rad rotora razvodnika
Rad rotora razvodnika

Kad se prekida primarni strujni krug u primarnom se namotu indukcijskog svitka za kratko vrijeme inducira napon od nekoliko stotina volti. On bi pri razmicanju kontakata prekidača uzrokovao snažno iskrenje između njih koje bi kontakte opalilo. Kondenzator, vezan usporedno s prekidačem, preuzima na sebe taj indukcijski strujni udar i zaustavlja iskrenje na kontaktima prekidača.
Za pravilan rad prekidača vrlo je važno da bude pravilan razmak između kontakata. Obično je između 0,3 i 0,5 mm.
Točno podešavanje razmaka između kontakata određuje takozvani kut zatvaranja, označen kutnim stupnjevima.

Kut zatvaranja kazuje za koliko stupnjeva se okrenulo koljenasto vratilo motora za vrijeme dok su kontakti bili u dodiru. Kod četverocilindričnih motora je kut zatvaranja oko 50, a kod šestocilindričnih oko 38°.