Otvaranje i zatvaranje ventila, poznato pod zajedničkim nazivom: upravljanje ventilima mora biti izvedeno tako da se ventili otvaraju i zatvaraju u točno određeno vrijeme, da budu dovoljno dugo otvoreni radi dobre izmjene plinova i da rade pouzdano i dovoljno tiho pri različitim okretima motora.

Najčešće je bregasto vratilo smješteno dolje u bloku motora, i pomiče šipke podizača i klackalice. Koljenasto vratilo s upola manjim brojem okreta motora pokreće bregasto vratilo preko lanca ili zupčaničkog prijenosa.

Bregasto vratilo prilikom okretanja svakim, svojim brijegom po određenom redoslijedu podiže po jedan podizač i pripadajuću šipku. Na taj način se pomakne i klackalica i otvori ventil prema dolje. Kad se brijeg okrene dalje, podizač klizne natrag, a opruga zatvori ventil.

Ventil dobro radi samo ako glava ventila točno, nepropusno sjeda u svoje sjedalo. Budući da se stablo ventila uslijed topline rastegne, kad je ventil zatvoren između stabla ventila i klackalice se stvori zraćnost, da bi ventil mogao točno zatvarati i kad je vruć. Zračnost ventila je različita kod različitih motora, a kod podešavanja se treba strogo držati uputstava tvornice.

Uređaji za paljenje moraju na svakoj svjećici uzrokovati iskru u točno određenom trenutku kad ventili i klip budu u određenom položaju. Zato razvodnik paljenja koji razvodi visoki napon svjećicama, pokreće bilo koljenasto bilo bregasto vratilo.
Bregasto vratilo se okreće u trima ležajevima ili u pet, u blok motora ugrađenih, ležaja. Pojedini bregovi su na bregastom vratilu raspoređeni pod odgovarajućim kutovima. O položaju bregova i njihovu obliku umnogome ovise snaga motora i potrošnja goriva.

viseci ventili
Upravljanje visećim ventilima