Pri vožnji noću, duljina vidljivosti ovisi o svjetlosnim izvorima, koji potječu od prednjih svjetala motornih vozila ili stalnog osvjetljenja prometnica i čvorišta. Dobrom rasvjetom broj prometnih nezgoda smanjuje se 30 – 35% kao i zamor vozača, a povećava se i udobnost vožnje. Stupanj sigurnosti vožnje noću ne smije biti manji nego danju.

javna rasvjeta
Javna rasvjeta

Rasvjeta prometnih građevina mora biti takva da:

 1. vozač na vrijeme uči eventualnu zapreku
 2. ima dovoljnu preglednost
 3. je siguran u prohodnost prometnice

Rasvjeta mora zadovoljiti ove uvjete:

 1. tijekom vožnje prometnica mora biti vidljiva u svim dijelovima
 2. trasa prometnice mora biti uočljiva i opremljena različitim pomoćnim sredstvima
  (smjerokazi.mačje oči,….)
 3. sva opasna mjesta treba istaknuti da bi ih vozač mogao na vrijeme primijetiti
 4. mora biti osigurana visoka udobnost vidljivosti da se vozač ne napreže tijekom
  vožnje
 5. treba osigurati jednoličnu rasvjetu na cijeloj prometnici
 6. sva tlocrtna i uspravna signalizacija i drugi uređaji moraju biti vidljivi i ne smiju
  zasljepljivati vozača

Razmak između svjetiljaka ne smije biti veći od 3.5 – 5 visina svjetiljke.

Rasporedi postavljanja svjetiljaka su:

 1. centralni – izvori u opoziciji
 2. jednostrani
 3. dvostrani – izvori naizmjenično
 4. kombinirani – centralni i dvostrani
 5. osni ili aksijalni sa nosivim žicama poprečno na cestu
 6. osni ili aksijalni sa nosivim žicama uzdužno na os ceste

Kvaliteta rasvjete prometnica i čvorišta očituje se u 6 kriterija:

 1. razina sjajnosti kolničke površine
 2. stupanj jednolikosti sjajnosti površine kolnika
 3. razina osvijetljenosti okoline prometnice
 4. ograničenje bliještanja
 5. spektralni sustav izvora svjetlosti
 6. vizualno i optičko vođenje

Prometnice koje treba osvijetliti

U naseljenim mjestima su:

 1. gradske autoceste
 2. brze gradske.glavne gradske i gradske prometnice
 3. lokalne i sporedne prometnice
 4. prometnice s tramvajskim i autobusnim prometom
 5. kolnike s mostovima,nadvožnjacima i podvožnjacima
 6. javne trgove i javna parkirališta
 7. ceste i prostore namijenjene isključivo mješacima
 8. ceste s intenzivnim mješovitim prometom
 9. pješačke pothodnike, nadkodnike javna stubišta i prolze
 10. parkove i prostore između povijesnih jezgri

Izvan naseljenih mjesta su:

 1. dionice svih cesta na križanju 2 ili više razina na autocestama,uključujući priključke i
  odvojke
 2. dionice svih cesta na križanju državnih,županijskih i lokalnih cesta
 3. zaobilaznice
 4. dionice cesta kraće od 1 km između 2 rasvijetljena križanja
 5. dionice autocesta u zavojima polumjera manjeg od 500 m
 6. dionice autocesta bez razdjelnog pojasa
 7. prometne površine uz naplatne građevine
 8. sve tunele i galerije
 9. prometne površine uz kolnik (pješačke staze.biciklističke staze i sl.)
 10. sve obilježene pješačke prijelaze na nerasvijetljenim prometnicama
 11. dionice s jakim mješovitim prometom
 12. važna autobusna stajališta na državnim i županijskim cestama
 13. sve prijelaze željezničke pruge u razini na državnim i županijskim cestama
 14. sve javne ceste s utvrđenom učestalošću prometnih nezgoda

Rasvjeta tunela

Tunel se ne rasvjetljuje jednoliko. Na ulazu treba rasvjetu povećati, a na izlazu je smanjiti.

Rasvjeta je postavljena prema zonama:

 1. prilazna zona
 2. ulazna zona u tunel
 3. prolazna zona
 4. srednja zona
 5. izlazna zona

Kvaliteta rasvjete tunela se očituje u:

 1. razini sjajnosti površine kolnika
 2. razini sjajnosti površine zidova
 3. jednolikosti sjajnosti površine kolnika i površine zidova
 4. ograničenju bliještanja
 5. spektralnom sustavu izvora svjetlosti
 6. vizualnom vođenu
 7. ograničenju efekta treperenja
 8. ostala mjerila

Prema načinu rasvjete tuneli se dijele na:

 1. kratki tuneli – do 100 m rasvjeta danju nije potrebna
 2. srednji tuneli – od 100 m do 400 m postoji samo ulazna i izlazna zona
 3. dugi tuneli – više od 400 m