Rijeka Rajna čini osnovu rajnskog plovidbenog sustava. Njena ukupna dužina iznosi oko 1320 km. Plovna je do Basela u duljini od 863 km za veće plovidbene sastave.

Iznimno, za manje plovidbene sastave, Rajna je plovna još 44 km do Laufenberga. Nakon niza regulacijskih radova Rajna je postala riječna prometnica koja omogućuje plovidbu brodova s gazom do 3,5 m od Rotterdama do Kolna, na potezu od oko 250 km; dalje do Basela moguća je plovidba brodova tipa E1.

rajna
Tok Rajne

Na području rijeke Rajne nalaze se značajni industrijski potencijali, a također i veliki gradovi koji u svojim djelatnostima često koriste upravo riječni promet. Osim Roterdama, važnije su luke na Rajni, između ostalih, Duisburg, Manheim, Karlsruhe, Strasbourg i Basel. Većina rajnskih luka koristi već duže vrijeme suvremene tehnologije transporta, među kojima je prijevoz kontejnera posebno snažan.

Rajna i njezine važnije pritoke povezane su sustavom kanala od kojih valja spomenuti: Schelda-Albert, duljine 130 km; povezuje sjevernofrancuske i belgijske luke s rijekom Rajnom.
u kur
– Rajna – Marna, duljine 313 km; povezuje Rajnu i Seinu,
– Rajna – Rhone, duljine  324  km;  povezuje  Rajnu  i  Rhonu s izlaskom na Sredozemno more,
– Dortmund – Ems – povezuje Rursko područje s lukom Emden

Preko Dortmund – Ems kanala i Srednjonjemačkog kanala povezana je Rajna sa sjevernom i srednjom mrežom plovnih putova Njemačke, a na taj način i velikim njemačkim morskim lukama kao Bremen, Hamburg i druge.

Spomenutim sustavom kanala povezana su sva važnija industrijska područja i morske luke koje gravitiraju rajnskom slivu. Valja još spomenuti daje u Njemačkoj izgrađen sustav kanala IV -VI kategorije plovnosti, dugačak 3000 km. U njegovu su sastavu i kanalizirane rijeke, npr. Elba, Neckar, Majna, Masel; one, uz rijeke Dunav, Elbu i Rajnu čine mrežu plovnih putova na kojima se odvija gotovo cijeli riječni promet Njemačke.

Na Rajni se nalazi oko 50 važnih luka , a u rajnskom prometu participiraju morske luke Rotterdam , Anrvverpen , Amsterdam i Gent.

Među lukama na Rajni prometom se ističu:
– Duisburg (40 mil. t.),
– Mannheim (8,8 mil. t.),
– Koln (8,6 mil. t.),
– Ludvvigshaven (8,5 mil. t.),
– Frankfurt (7,5 mil. t.),
– Karlsruhe (7 mil. t.),
– Mainz (6,3 mil. t.),
– Gelsenkirchen (6 mil. t),
– Dortmunt (5,5 mil. t),
– Heilbronn (5,4 mil. t.)

I druga Rajnska flota ima više od 8 mil. t. Nosivosti (Njemačka 2,5 mil. t, Nizozemska 4,5 mil. t).
Ukupan promet na unutrašnjim vodama SR Njemačke iznosio je 1978. g. 250 mil. t., od čega na Rajni i pritocima gotovo 200 mil. t. Od toga pripada 32 % prometu iz inozemnih u njemačke luke i 6 % međunarodnom tranzitu preko njemačkog sektora Rajne.