DVOSTRUKI RASPLINJAČ

Dvostruki rasplinjač ima dvije odvojene cijevi za miješanje, za svaku komoru za miješanje goriva i zraka u dvama difuzorima po jednu. Posebno se podešava smjesa za svaki difuzor ali rasplinjač ima zajedničku komoru plovka, leptiri su na istoj osovini i otvaraju se istodobno.
Jedan od najpoznatijih proizvođača dvostrukih rasplinjača je talijanska tvrtka Weber. Mnogi rasplinjači »Weber« imaju sporedni difuzor u komori za miješanje goriva i zraka pred glavnim difuzorom.

Gorivo izlazi na suženom mjestu bočnog difuzora i odatle dolazi u glavni difuzor. Tako je veće strujanje zraka, što povećava podtlak, a time poboljšava pripremu smjese.

Glavni dovod goriva ide kroz jednu glavnu mlaznicu i jednu cijev za miješanje. Pumpa za ubrzanje ima jedan klip oslonjen na oprugu, i on ispušta točno određenu količinu goriva. Poluga koja upravlja klipom je povezana s osovinom leptira.

dvostruki_rasplinjac
Dvostruki rasplinjac

Iz zajedničke komore plovka gorivo u jednakim količinama dolazi u dvije komore za miješanje goriva i zraka. Svaka komora ima svoju glavnu mlaznicu i cijev za miješanje te vlastiti sistem za prazan hod. Oba leptira su obično na istoj osovini i pritiskom na papučicu akceleratora (gasa) otvaraju se istodobno.

STUPNJEVANI ILI PROGRAMIRANI RASPLINJAČ

Programirani rasplinjač ima dvije ili više komora za miješanje goriva i zraka s nepromjenjivim otvorom difuzora. Komore za miješanje se slijevaju u zajednički usisni razvodnik. Leptiri su međusobno povezani tako da se otvara samo jedan stupanj rasplinjača kad je zračna struja slaba, a pri određenoj jakosti zračne struje se otvara i drugi leptir a s tim i drugi stupanj rasplinjača, za kojim može i treći ako je rasplinjač na tri stupnja.

stupnjevani rasplinjač
Stupnjevani rasplinjač

Komore za miješanje goriva i zraka slijevaju se u zajednički usisni razvodnik. Manji prvi stupanj osigurava jednakomjeran rad u donjem području okreta, a veći drugi stupanj dovodi dodatnu smjesu kad motor radi u gornjem području okreta. Leptiri su spojeni tako da se drugi stupanj otvara tek pri punom gasu.

Na  rasplinjačima  marke  »Solex«  i »Weber« drugi leptir otvara podtlaćna membrana koja reagira na podtlak u usisnom razvodniku.

Kod drugih modela rasplinjača su prvi i drugi stupanj povezani mehanički polužjem i drugi stupanj se otvara nakon što prvi leptir zauzme određeni položaj.

Većina američkih stupnjevanih rasplinjača ima sporedni zračni ventil u drugoj komori za miješanje goriva i zraka, i on ostaje zatvoren kad je mali broj okreta motora.