Oblik prostora za izgaranje je vrlo važan za karakteristike motora s unutrašnjim izgaranjem.
Prostor za izgaranje mora biti malen i imati što manju površinu, da se što manje topline izgubi hlađenjem.

Teorijski bi bio najbolji kuglasti prostor za izgaranje u središtu kojega bi bila svjećica. U tom slučaju bi se nakon paljenja plamen širio jednakomjerno na sve strane i na stijenkama prostora za izgaranje gubilo bi se najmanje topline. Na žalost, međutim, takvi prostori za izgaranje ne dolaze u obzir u automobilskom motoru. Polukuglasti prostor za izgaranje je rješenje najbliže kuglastome.

Suvremeni oblici prostora za izgaranje mogu se razvrstati u četiri skupine:
– polukuglasti,
– kadasti,
– klinasti i
– prostori za izgaranje u klipovima.

Postoje još dva oblika, ali oni se rijetko primjenjuju. To su: L-glava i F-glava.

Većina suvremenih motora ima prostore za izgaranje u jednom od četiri spomenuta glavna oblika. Izrada polukuglastih prostora za izgaranje je kompliciranija i skuplja i imaju ih prije svega sportski i trkaći motori.

Polukuglasti oblik je zbog svojih kom­paktnih mjera vrlo prikladan. Od drugih spomenutih    oblika, konstrukcijskih prednosti ima prostor za izgaranje oblikovan u čelu klipa, zbog jednostavnosti svog oblika.
Najjeftiniji su motori sa stojećim ventilima (L-glava), kakvi su se nekada izrađivali. Ali u tim motorima omjer kompresije ne može biti mnogo veći od 6:1, što je premalo da bi se postigle dobre karakteristike i ušteda u potrošnji goriva. F glava međutim ima stojeće i viseće ventile: ispušni ventili vise u glavi. I kod takvih] oblika prostora za izgaranje je omjeri kompresije ograničen.

POLUKUGLA – KLASIČAN OBLIK PROSTORA ZA IZGARANJE

polukuglasti oblik
Polukuglasti oblik prostora za izgaranje

Među najdjelotvornije i najprikladnije prostore za izgaranje spada polukugla dno koje je čelo klipa. Ventili koso vise, prave kut od 90°, između njih je svjećica. Kad je raspored tako simetričan, put plamena od svjećice k čelu klipa je kratak i izgaranje je jednakomjerno.
U suvremenim motorima koji često imaju polukuglaste prostore za izgaranje, kut među ventilima obično je manji od 90°.

Uz polukuglasti prostor za izgaranje potrebno je jedno ili dva bregasta vratila u glavi za upravljanje ventilima, a ako je bregasto vratilo dolje, potreban je zapleten sistem šipki podizača i klackalica.

Izmjena plinova je u polukuglastom prostoru za izgaranje dobra, jer su ispušni i usisni ventili uvijek jedan prema drugome, svaki na svojoj strani motora. Usisni kanal i ventil mogu biti široki radi neometanog dovoda smjese u cilindre.
Zbog odličnog dotoka smjese polukuglasti oblik ima vrlo velik stupanj punjenja. To znači da motor »diše« snažno: njegovi cilindri se dobro i brzo pune svježom smjesom, a ispušni plinovi lako otječu.

Motori s polukuglastim prostorima za izgaranje imaju vrlo dobre karakteristike zato što je izgaranje svrsishodno.
Pri suvremenim motorima koji imaju kratak hod klipova a velike provrte cilindara, ventili mogu biti dovoljno veliki i bez polukuglastog oblika prostora za izgaranje. To znači da proizvodnja može biti jeftinija, jer otpadaju i složene kon­strukcije bregastih vratila i razvodnog mehanizma.

PROSTORI ZA IZGARANJE U OBLIKU KADE I KLINA

oblik kade
Prostor za izgaranje u obliku kade

oblik klina
Prostor za izgaranje u obliku klina

U motorima s visećim ventilima često se orimienjuju prostori za izgaranje koji su u presjeku u obliku kade ih klina.
Kod oba načina gradnje svi ventili su u istoj crti, a njima može upravljati samo jedno bregasto vratilo koje je smješteno dolje, u kojem slučaju su potrebne šipke za potiskivanje i klackalice, ili bregasto vratilo u glavi.

PROSTOR ZA IZGARANJE U KLIPU

izgaranje u klipu
Prostor za izgaranje u klipu

Kod nekih suvremenih motora je prostor za izgaranje preseljen u čelo klipa, tako da je donja strana glave motora praktički sasvim ravna. Takva konstrukcija (poznata i kao Heronova glava) omogućava vrlo visok omjer kompresije. Prostori za izgaranje u klipovima primjenjuju se prije svega u motorima kod  kojih je provrt cilindara veći od hoda klipova.
Kad se klip u kompresijskom  taktu približava gornjoj mrtvoj točki, rub klipa stisne smjesu u svoj prostor za izgaranje. To ubrza izgaranje i poveća otpornost protiv detonacije. Prostor za izgaranje ima oblik plosnatog valjka; budući da je cio uvučen u čelo klipa, ostane vruć i ubrzava pretvaranje smjese u plin.

PROSTOR ZA IZGARANJE SA STOJEĆIM VENTILIMA (L-GLAVA)

stojeci ventili
Prostor za izgaranje sa stojećim ventilima

Prostorima za izgaranje u motorima s donjim razvođenjem nedostaje jedan od osnovnih uvjeta za djelotvorno izgaranje: kompaktna konstrukcija. Upravljanje ventilima je međutim jednostavno i izrada je jeftinija.

Ventili su smješteni sa strane u bloku motora, dok je prostor za izgaranje u glavi, odmaknut od cilindra iznad kojega se završava uskim otvorom između glave i klipa.