Primarne prometne tokove u zrakoplovnim lukama čine:
– prometni tokovi zrakoplova,
– prometni tokovi putnika,
– prometni tokovi prtljage,
– prometni tokovi tereta,
– prometni tokovi poštanskih pošiljaka.

Prometni tokovi zrakoplova

Prometne tokove zrakoplova u zrakoplovnoj luci čine:
– prometni tokovi slijetanja,
– prometni tokovi kretanja zrakoplova od PSS preko rulne staze do platforme,
– prometni tokovi manevra parkiranja,
– prometni tokovi manevra odlaska š platforme i kretanja preko rulne staze do PSS,
– prometni tokovi polijetanja.

Zrakoplovni je prometni tok u cijelosti podređen funkcijama iskrcavanja, servisa i ukrcavanja. Radi obavljanja ovih operacija na području platforme odvijaju se i intenzivni prometni tokovi servisnih i opskrbnih vozila koja čine sekundarne aerodromske prometne tokove.

Prometni tokovi putnika

Prometne tokove putnika čine:
– prometni tokovi putnika u odlasku, tj. početni prometni tokovi,
– prometni tokovi putnika u dolasku, tj. završni prometni tokovi,
– prometni tokovi putnika u transferu, koji predstavljaju nezavisne kružne prometne tokove.

tok putnika
Prometni tok putnika

Prometni tokovi prtljage

Osim putničkih tokova, u zrakoplovnim se lukama simultano odvijaju i prometni tokovi prtljage. Oni su u početnim dionicama, tj. do mjesta za check-in odnosno do punktova za kontrolu prijevoznih dokumenata i predavanje prtljage, identični.
Od operativnih mjesta za predavanje prtljage, tokovi prtljage se odvajaju od tokova putnika i stvaraju ove prometne tokove:

– prometne tokove od operativnih mjesta za predavanje prtljage do mjesta za razvrstavanje,
– prometne tokove od mjesta za razvrstavanje do ukrcajnih mjesta.

U završnim pak prometnim tokovima, prtljažni se tokovi odvijaju po pojedinim dionicama tako da se stvaraju sljedeći prometni tokovi:

– prometni tokovi od iskrcajnih mjesta do mjesta za razvrstavanje, gdje se prtljaga premješta na tekuće trake,
– prometni tokovi od mjesta za razvrstavanje do mjesta za prihvat prtljage.

Od ovih se operativnih mjesta prometni tokovi prtljage i prometni tokovi putnika združuju i odvijaju zajedno.

tok prtljage
Prometni tok prtljage

Prometni tokovi tereta

Prometne tokove tereta u zrakoplovnim lukama čine:
– ulazni prometni tokovi tereta, tj. početni tokovi,
– izlazni prometni tokovi tereta, tj. završni tokovi,
– prometni tokovi tereta u transferu.

Ulazni prometni tokovi tereta (početni prometni tokovi)

Početni prometni tokovi tereta odvijaju se po određenim dionicama gdje se stvaraju ovi prometni tokovi:
– prometni tokovi do predaje tereta,
– prometni tokovi od mjesta predaje tereta do mjesta razvrstavanja i oblikovanja transportnih jedinica,
– prometni tokovi od skladišta do mjesta za ukrcavanje tereta.

Izlazni prometni tokovi tereta (završni prometni tokovi)

Završni prometni tokovi tereta odvijaju se također po određenim dionicama gdje se stvaraju sljedeći prometni tokovi:
– prometni tokovi od mjesta iskrcavanja do terminala (cargo skladišta)
– prometni tokovi od mjesta skladištenja i rastavljanja transportnih jedinica do mjesta predavanja tereta.

Prometni tokovi tereta u transferu

Transferske prometne tokove čine:
– prometni tokovi tereta od mjesta za iskrcavanje do mjesta za ukrcavanje. Ako se pak transfer odvija preko terminala, onda transferske prometne tokove čine:
– prometni tokovi od mjesta iskrcavanja do terminala (cargo-skladišta),
– prometni tokovi od terminala (cargo-skladišta) do mjesta za ukrcavanje.

Prometni tokovi poštanskih pošiljaka

Poštanski početni prometni tokovi u zrakoplovnim lukama obilježeni su sljedećim radnjama ili operacijama:
– pretovar poštanskih pošiljaka s dostavnih vozila na vozila za prijevoz po aerodromu,
– prijevoz poštanskih pošiljaka od mjesta za pretovar do mjesta za ukrcavanje u zrakoplov,
– ukrcavanje poštanskih pošiljaka.

Pri završnim prometnim tokovima poštanskih pošiljaka, operacije se odvijaju obratnim redoslijedom. Razlika između teretnih i poštanskih prometnih tokova jest u tomu što se u poštanskih prometnih tokova ne pojavljuju operacije u cargo skladištu, već se neposredno sreću kopneni i zračni prometni tokovi.

U prometu poštanskih pošiljaka odvijaju se intenzivni transferi koji mogu biti:
– izravni, sa zrakoplova na zrakoplov,
– posredni, s operacijama rastavljanja pošiljaka, razvrstavanja i oblikovanja novih jedinica.