Ukupni se proces prijevoza putnika u zračnom prometu sastoji od:
– faze otpreme,
– faze čistog prijevoza i
– faze prihvata.

Faza otpreme i faza prihvata obavljaju se u zrakoplovnoj luci, a faza čistog prijevoza u zraku između dviju zrakoplovnih luka. Faze otpreme i faze prihvata redovito predstavljaju predmet poslovanja zrakoplovnih luka iako se tim poslovima bave i zrakoplovni prijevoznici. Faza čistog prijevoza ili prijevoza u užem smislu predstavlja isključivi predmet poslovanja zrakoplovnih prijevoznika.

Vremensko definiranje trajanja faze čistog prijevoza znači određivanje trenutka njezina početka i završetka. Ta faza počinje u trenutku paljenja motora u zrakoplovnoj luci odlaska a završava u trenutku gaženja motora u zrakoplovnoj luci odredišta.

Sa stajališta tehnologije izvršenja procesa prijevoza vrlo je važan način svladavanja prostorne razlike između zrakoplovne luke odlaska i zrakoplovne luke odredišta. Svladavanje te razlike kretanjem prijevoznih jedinica predstavlja zračnu plovidbu. Zračna plovidba je kontrolirani prijevozni proces a obavlja se u zračnom prostoru koji se u cilju reguliranja sigurnosti zračne plovidbe dijeli na: zračne putove, ulazno-izlazne koridore i ostali kontrolirani prostor.

Kad, u smislu ovog predmeta, govorimo o obavljanju prijevoza sredstvima zračnog prometa, onda mislimo na javni zračni promet tj. takav koji je pod jednakim uvjetima dostupan svima i koji predstavlja predmet poslovanja poduzeća što se njime bave kao svojom redovitom i trajnom djelatnošću, tj. zrakoplovnih kompanija.

Sa stajališta dometa djelovanja, tj. područja na kojemu se obavlja, javni zračni promet može biti unutarnji i međunarodni, a sa stajališta tehnološke organizacije prijevoza javni zračni promet može biti redoviti i izvanredni.

Redoviti zračni promet je onaj koji se obavlja na određenim linijama, u određeno vrijeme, po unaprijed utvrđenom redu letenja te po cijenama i ostalim uvjetima što se javno unaprijed objavljuju.

Izvanredni zračni promet je prijevoz koji se obavlja za potrebe određenoga korisnika usluga. S korisnikom se ugovara relacija, vrijeme, cijena i ostali uvjeti.