Mjesta za check-in predstavljaju ona mjesta na kojima putnici predaju prtljagu. Prtljaga se na tim mjestima važe i na nju se lijepe odgovarajuće naljepnice. Od mjesta za check-in prtljaga se prevozi tekućim trakama do mjesta za razvrstavanje.
U svijetu su razvijena dva tehničko-tehnološka sustava za prihvat prtljage:

– izravni i
– kombinirani.

pokretna traka na aerodromu
Pokretna traka za prtljagu

Izravni sustav čini tekuća traka koja u jednoj jedinoj tehničkoj jedinici omogućuje vaganje, lijepljenje naljepnica, prijenos i prikupljanje prtljage.

Kombinirani sustav, međutim, čini lanac međusobno povezanih tekućih traka kao što su:
– prihvatne tekuće trake,
– prijevozne trake (delivery convevors), i
– sabirne tekuće trake (take away convevors).

Kontrolni sustavi na mjestima za check-in s pomoću kojih se obavlja prijenos prtljage na spojne tekuće trake mogu biti:
– ručni i
– automatski.

Pri ručnim ili manualnim sustavima operator prenosi prtljagu s vage na prihvatnu tekuću traku tako da vizualno prati (kontrolira) sabirnu tekuću traku i postavlja prtljagu na prazna mjesta.

Pri automatskim sustavima ta se operacija izvodi s pomoću elektronskih kontrolnih uređaja. U svijetu su razvijena tri tipa elektronskih uređaja:

1) Blok-prijenos
Ovaj je sustav temeljen na vremenski programiranom automatu koji u vremenskim intervalima prenosi prtljagu s vage na prihvatne tekuće trake. Osnovni nedostatak ovoga sustava je – manji kapacitet, budući da se zbog razloga operativnosti na takvu liniju može uključiti tek ograničeni broj mjesta za check-in.

2) Selektivni prijenos
Ovaj je sustav temeljen na elektronskoj detekciji prtljage, koja automatski otvara i zatvara prijenose između prihvatnih, prijevoznih i sabirnih tekućih traka.

3) Logički programirana kontrola
Ovaj je sustav temeljen na upravljačkom automatu koji skuplja podatke o zbivanjima na prihvatnim mjestima i izvodi prijenose prtljage s jedne tekuće trake na drugu, i to automatski kada se pojavi prazno mjesto.

S obzirom na tehničko-tehnološka rješenja, razvrstavanje prtljage odvija se na tri načina:

– ručno (manualno),
– poluautomatski i
– automatski.

Ručno ili manualno razvrstavanje prtljage temelji se na sustavu tekućih traka koje prevoze prtljagu od mjesta za check-in do mjesta razvrstavanja gdje se ručno prenosi na vozila za prijevoz do zrakoplova.

Poluautomatsko razvrstavanje prtljage temelji se na numeričkom ili alfanumeričkom kodiranju prtljage na mjestima za check-in. Kodovi uključuju informacije o prijevoznim trakama kojima se prtljaga otprema na mjesto za razvrstavanje. To znači da je prijevozni put za pojedinačne namjene fiksan. Sustav posjeduje ugrađene kontrolne detektore koji izdvajaju prtljagu što ne pripada u liniju ili pak usmjeruju prtljagu po fiksnim linijama.

Poluautomatski sustav obično čine prihvatne trake, punktovi za kodiranje i uređaji za usmjerivanje prtljage na sabirno mjesto, gdje se prenosi u kontejnere ili u prtljažna vozila.

Pretovar s traka na prtljažna vozila u poluautomatskom sustavu može se odvijati putem:
– nagibne platforme,
– nagibnog žlijeba,
– potisnog automata.

Automatski se sustav razvrstavanja prtljage temelji na elektronskom očitavanju kodirane prtljage i automatskom usmjerivanju na sabirno mjesto. Taj se proces tehnički temelji na:

– korištenju lasera i
– optičkim čitačima.

Laserski sustav omogućuje čitanje bar-koda bez obzira na položaj prtljage. Optički čitač (Optical Character Recognilion – OCR) temelji se na čitanju tiskanih ili rukom napisanih kodova s pomoću specijalnih kamera.