PRIJENOS SNAGE OD MOTORA NA KOTAČE

Mehanički prijenosni organi (transmisije) prenose snagu motora do pogonskih kotača automobila.
U automobilima s pogonom straga i motorom sprijeda prijenos snage započinje na zamašnjaku, odakle se preko spojke, mjenjača, kardanskog vratila, diferencijala i pogonskih vratila prenosi na stražnje kotače.

glavni dijelovi transmisije
Glavni dijelovi transmisije

Automobili s prednjim pogonom (motor sprijeda pokreće prednje kotače) i motorom straga (motor straga pokreće stražnje kotače) nemaju kardansko vratilo u prijenosu snage.
Spojkom, koja je ugrađena između zamašnjaka i mjenjača, može se prijenos snage od motora na kotače prekinuti u svako doba kad je to potrebno.

SVRHA MJENJAČA

Snagu motora treba prilagođivati uvjetima vožnje i zato u prijenosu snage postoji mjenjač, što je veći broj okreta (koljenastog vratila) motora u odnosu na broj okreta kotača, to je veća snaga na raspolaganju za pogon kotača. Ali se u jednakom omjeru smanjuje brzina vožnje. Mijenjanjem stupnjeva prijenosa mjenjača mijenjamo prijenosne odnose između motora i kotaču.

Dio prijenosnih odnosa između motorta i kotača koji se ne može mijenjati, nalazi se u diferencijalu. Diferencijal (koji se naziva i sklopom za izjednačenje) omogućava različite brzine pogonskih kotača u zavojima. Naime, u zavojima moraju kotači koji su na vanjskoj strani zavoja u isto vrijeme preći dulji put nego kotači na unutrašnjoj strani zavoja. Negonjeći (trčeći) kotači automobila se sami od sebe prilagođavaju različitim brzinama.

Snagu motora iz diferencijala na pogonske kotače prenose pogonska vratila (poluvratila) koja su ugrađena svaki na svojoj strani diferencijala.

AUTOMATSKI MJENJAČ

Većina automobila u Europi danas ima još papučicu spojke i ručicu mjenjača za ručno mijenjanje stupnjeva prijenosa, često pritiskanje spojke i mijenjanje stupnjeva, međutim, zamara vozača i troši spojku i mjenjač.

Da bi se izbjegli ti nedostaci, u automobile se sve češće ugrađuju automatski i poluautomatski mjenjači. Kad govorimo o poluautomatskim mjenjačima, to znači da vozač mijenja stupnjeve prijenosa, a spojka se isključuje i uključuje automatski. A kad je riječ o posve automatskom mjenjaču, onda se i stupnjevi prijenosa mijenjaju automatski.

DIFERENCIJAL

Okretaji kardanskog vratila se u diferencijalu smanjuju tako da budu pogodni za pogon kotača. To se obavlja uspostavljanjem prijenosnog odnosa između pogonskog, stožastog zupčanika i tanjurastog zupčanika diferencijala. Njihove osi okretanja su pod kutom 90°, tako da se okretni moment kardanskog vratila prenosi na pogonska vratila kotača sa svake strane diferencijala. Tanjurasti zupčanik nije izravno povezan s pogonskim vratilima kotača, nego se na njemu nalazi diferencijal u užem smislu, kombinacija zupčanika koja u zavojima omogućava razliku ili diferenciju brzine odnosno broja okreta vanjskog i unutrašnjeg pogonskog kotača automobila.

KARDANSKI ZGLOBOVI

Okomite oscilacije stražnje osovine na neravnim cestama uzrokuju mijenjanje kuta u odnosu na kardansko vratilo, a stoga se donekle mijenja i razdaljina između mjenjača i diferencijala. Kardansko vratilo se mora prilagoditi tim uvjetima, a to se postiže kardanskim zglobovima na oba kraja vratila; na jednom od zglobova je pokretni dio, klizni, koji omogućava male promjene duljine kardanskog vratila.

RUČNI MJENJAČ

Uključivanjem mjenjača u neki od stupnjeva prijenosa zahvaćaju se zupčanici koji između motora i kotača uspostavljaju najpovoljniji omjer okreta. Većina automobila ima mjenjače sa četiri ili tri stupnja prijenosa za vožnju naprijed i jednim za vožnju natrag. U praznom hodu zupčanici u mjenjaču nisu zahvaćeni, a tada motor može raditi a da se automobil ne pomiče.

PRIJENOS SNAGE BEZ DUGOG KARDANSKOG VRATILA

Klasično građeni automobili imaju motor ugrađen sprijeda, a pogonski kotači su straga. Kod drugih načina pogona, kod kojih otpada kardansko vratilo, na jednom mjestu se nalaze motor, spojka, mjenjač i diferencijal.

Motor i mjenjač se mogu u vozilo ugraditi uzdužno ili poprečno na karoseriju. Pogonski kotači mogu biti prednji ili stražnji (kod nekih automobila mo­gu biti i sva četiri kotača). Ako je motor ugrađen poprečno, nigdje ne treba zaokretati smjer okretanja za 90°, jer se sva vratila okreću usporedno s osima kotača.

U vozilima s prednjim pogonom ili motorom straga diferencijal je neposredno uz mjenjač, u zajedničkom ili odvojenom kućištu. Mjenjač i diferencijal su pričvršćeni na karoseriju, što znači da se kotači na neravninama u odnosu na diferencijal pomiču gore i dolje. Budući da te pokrete kotača moraju pratiti i pogonska vratila, ona su u blizini diferencijala povezana zglobovima.

Kod svih automobila s prednjim pogonom i kod nekih sa stražnjim pogonom postoje zglobovi i na vanjskoj strani pogonskih vratila. Ti zglobovi su neizbježni u prednjem pogonu jer moraju omogućiti zaokretanje kotača upravljačem.