Kada osoba može steći pravo na samostalno upravljanje vozilom?

Osoba može steći pravo na samostalno upravljanje vozilom određene kategorije ako je:
– duševno i tjelesno sposobna upravljati vozilom određene kategorije
– navršila minimalnu dob za upravljanje vozilom određene kategorije
– položila vozački ispit za upravljanje vozilom određene kategorije

Koja je minimalna starosna dob za upravljanje vozilom pojedine kategorije?
Minimalna dob za upravljanje vozilom pojedine kategorije je:
– navršenih 16 godina za upravljanje vozilima M, A1, F i G kategorije
– navršenih 18 godina za upravljanje vozilima A2, B i C1 kategorije
– navršenih 19 godina za upravljanje vozilima B+E, C i C1+E kategorije
– navršenih 20 godina za upravljanje vozilima A (ako posjeduje vozačku dozvolu za upravljane vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine) i C+E kategorije
– navršenih 21 godinu za upravljanje vozilima D, D+E i H kategorije
– navršenih 24 godine za upravljanje vozilima A kategorije, bez posjedovanja iskustva upravljanja vozilom A2 kategorije