U RH ugradnju spremnika plina nakon produljenja valjanosti tlačne probe (produljenje valjanosti tlačne probe spremnika plina obavlja IPTRH) i zamjenu uređaja/spremnika plina u plinskoj instalaciji vozila smije obaviti samo, od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, ovlaštena servisna radionica.

Nakon što je ovlaštena servisna radionica obavila ugradnju spremnika plina nakon produljenja valjanosti tlačne probe, ili zamjenu uređaja/spremnika plina u plinskoj instalaciji vozila, dužna je izdati uredno popunjenu i ovjerenu Izjavu servisera – predložak za ispitivanje, uz koju će priložiti dokumente za ugrađeni spremnik plina (Rješenje IPTRH kada se radi o produljenju valjanosti tlačne probe, a kada se radi o zamjeni spremnika plina Uvjerenje IPTRH, Rješenje IPTRH, Izjavu o sukladnosti za homologirane spremnike plina, Certifikat za spremnike plina koji su već bili ugrađeni i registrirani u RH u nekom drugom vozilu) i dokument za isparivač odnosno regulator tlaka (ukoliko je zamjenjen isparivač/regulator tlaka). Ovlaštena servisna radionica može izdati i Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja te obaviti prvo punjenje spremnika plinom nakon kojeg će punitelj plina ovjeriti ispravnost sustava za punjenje spremnika plinom u za to predviđenoj rubrici.

Sve navedene dokumente ovlaštena radionica predaje vlasniku vozila.

Postupak pregleda spremnika nakon produljenja valjanosti tlačne probe i postupak pri zamjeni uređaja/spremnika plina u plinskoj instalaciji vozila smije obaviti samo za to ovlaštena Stanica za tehnički pregled vozila (STP).

Vozilo pristupa navedenim postupcima temeljem:

  • Urednih prometnih dokumenata (Prometna dozvola i Knjižica vozila)
  • Certifikata – bijele knjižice (stari dokument za spremnik) i Certifikata – žute knjižice (stari dokument za kompletan plinski uređaj u vozilu) kada se radi o vozilima ispitanim i odobrenim prije 2002-01-01 odnosno temeljem Certifikata, Uvjerenja i Kartona ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja kada se radi o vozilu ispitanom i odobrenom nakon 2002-01-01.
  • Uredno popunjene i ovjerene Izjave servisera – predloška za ispitivanje (izdane od strane ovlaštene servisne radionice) s priloženom prije navedenom potrebnom dokumentacijom za ugrađeni spremnik plina te isparivač odnosno regulator tlaka i Kartona ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja (s evidentiranom provjerom ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom ne starijom od 30 dana).

U slučaju kada ovlaštena servisna radionica nije izdala Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja izdati će ga ovlaštena STP i uputiti vozilo na provjeru ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom koje obavlja i u za to predviđenoj rubrici ovjerava punitelj plina.

Prilikom postupka pregleda spremnika nakon produljenja valjanosti tlačne probe i postupka pregleda pri zamjeni uređaja/spremnika plina u plinskoj instalaciji vozila obavlja se utvrđivanje jesu li promjene u/na plinskoj instalaciji vozila izvedene u skladu sa vrijedećim propisima u RH.

Po obavljanju postupka pregleda spremnika nakon produljenja valjanosti tlačne probe i postupka pri zamjeni uređaja u plinskoj instalaciji vozila, STP stranki uručuje pravilno i u cijelosti popunjene i propisano ovjerene Certifikat – bijelu knjižicu (stari dokument za spremnik) i Certifikat – žutu knjižicu (stari dokument za kompletan plinski uređaj u vozilu) kada se radi o vozilima ispitanim i odobrenim prije 2002-01-01 odnosno Certifikat, Uvjerenje i Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja kada se radi o vozilu ispitanom i odobrenom nakon 2002-01-01, a svu potrebnu dokumentaciju dostavlja Centru za vozila Hrvatske (CVH) kojem ista služi za stalno i točno ažuriranje baze podataka o vozilima pregrađenim na pogon plinom.

Po obavljanju postupka pri zamjeni spremnika plina u plinskoj instalaciji vozila STP stranki uručuje pravilno i u cijelosti popunjen i propisano ovjeren Certifikat – žutu knjižicu (stari dokument za kompletan plinski uređaj u vozilu) kada se radi o vozilima ispitanim i odobrenim prije 2002-01-01 odnosno Uvjerenje i Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja kada se radi o vozilu ispitanom i odobrenom nakon 2002-01-01, a svu potrebnu dokumentaciju dostavlja u CVH koji poslije njezine analize i obrade ispostavlja vlasniku vozila/podnositelju zahtjeva Certifikat za novougrađeni spremnik plina.

NAPOMENA: Ovim pregledima može pristupiti samo vozilo kojem je pri prethodnoj (posljednjoj) registraciji vozila bio uredno obavljen i evidentiran tehnički pregled plinske instalacije u vozilu (prema ovjeri u CERTIFIKATU – žutoj knjižici odnosno u Kartonu ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja). Ako plinski uređaj nije evidentiran i pregledan pri prethodnom tehničkom pregledu vozila, tada vozilo mora proći propisani postupak ispitivanja vozila s ugrađenim plinskim uređajem sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom (NN 4/2000, 57/2001 i 91/2001).