Ovaj postupak odnosi se na vozila iz uvoza, a koja su ispitana i odobrena prema Pravilniku ECE R67 za vozila pogonjena ukapljenim naftnim plinom, ili Pravilniku ECE R110 za vozila pogonjena stlačenim prirodnim plinom (metanom).

Za vozilo moraju biti obavljene sve potrebne procedure carinjenja i podmirivanja svih potrebnih davanja koja se odnose na uvoz vozila pregrađenog na pogon plinom u RH. Vlasnik vozila/podnositelj zahtjeva mora ishoditi Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (E25) odnosno Izjavu o sukladnosti tipno odobrenog vozila.

Nakon toga, a prije prve registracije vozila u RH, potrebno je pristupiti postupku utvrđivanja podataka i provjeri homologacijske podobnosti plinskih uređaja i opreme ugrađenih u/na vozilo. Navedeni postupak obavlja Institut za vozila, Centra za vozila Hrvatske.

Vozilo pristupa postupku utvrđivanja podataka i provjeri homologacijske podobnosti plinskih uređaja i opreme temeljem:
Jedinstvene carinske deklaracije za vozilo pregrađeno na pogon plinom
Računa o porijeklu vozila
Urednih prometnih dokumenata zemlje iz koje je vozilo uvezeno, Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (E25) i Potvrde proizvođača odnosno temeljem Izjave o sukladnosti tipno odobrenog vozila.
Dokumentaciji o plinskim uređajima i opremi ugrađenim u/na vozilo (ako je potrebno)

Prilikom navedenog postupka obavlja se:
– Utvrđivanje podataka o plinskim uređajima i opremi ugrađenim u/na vozilo
– Provjera homologacijske podobnosti plinskih uređaja ugrađenih u/na vozilo
– Provjera homologacijske podobnosti cjelokupne plinske instalacije ugrađene u/na vozilo

CVH, Institut za vozila izdaje Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja i upućuje vozilo na provjeru ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom kojeg će punitelj plina ovjeriti u za to predviđenoj rubrici.

Po obavljanju postupka utvrđivanja podataka i provjere homologacijske podobnosti plinskih uređaja i opreme ugrađenih u/na vozilo te nakon analize i obrade utvrđenih podataka CVH, Institut za vozila ispostavlja vlasniku vozila/podnositelju zahtjeva (ako je ishod postupka i obrade pozitivan) popunjene sljedeće dokumente:
Certifikat – (1 primjerak)
Uvjerenje – (1 primjerak)
Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja, uz upisan broj Uvjerenja – (1 primjerak)