U slučaju kada je vozilo registrirano u RH pregrađeno na pogon plinom izvan granica RH vlasnik vozila dužan je obaviti sve potrebne procedure carinjenja i podmirivanja svih potrebnih davanja koja se odnose na uvoz uređaja i opreme za pogon motornih vozila plinom u RH.

Vozilo naknadno pregrađeno na pogon plinom izvan RH mora pristupiti u ovlaštenu servisnu radionicu u RH koja obavlja pregled plinske instalacije ugrađene u/na vozilo te, ako je potrebno, obavlja usklađivanje plinske instalacije ugrađene u/na vozilo sa vrijedećim propisima u RH. Za obavljeno ovlaštena servisna radionica dužna je izdati uredno popunjenu i ovjerenu Izjavu servisera – predložak za ispitivanje, uz koju prilaže presliku dokumenata za ugrađeni spremnik plina (sukladno Uputi za odobravanje spremnika koji se koriste pri pogonu vozila plinom) i presliku pripadnog dokumenta za isparivač odnosno regulator tlaka. Ovlaštena servisna radionica može izdati i Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja te obaviti prvo punjenje spremnika plinom nakon kojeg će punitelj plina ovjeriti ispravnost sustava za punjenje spremnika plinom u za to predviđenoj rubrici.

Sve navedene dokumente ovlaštena servisna radionica predaje vlasniku vozila

Ispitivanju vozila, u za to ovlaštenoj Stanici za tehnički pregled vozila (STP), mora se pristupiti u roku od 15 dana po obavljenoj pregradnji vozila na pogon plinom.

Vozilo pristupa ispitivanju temeljem:
Jedinstvene carinske deklaracije za ugrađene uređaje i opremu za pogon motornog vozila plinom
– Urednih prometnih dokumenata (Prometna dozvola i Knjižica vozila)
– Uredno popunjene i ovjerene Izjave servisera – predloška za ispitivanje (izdane od strane ovlaštene servisne radionice u RH) s priloženom prije navedenom potrebnom dokumentacijom za ugrađeni spremnik plina te isparivač odnosno regulator tlaka i Kartona ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja (s evidentiranom provjerom ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom ne starijom od 30 dana).

U slučaju kada ovlaštena servisna radionica nije izdala Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja izdati će ga ovlaštena STP i uputiti vozilo na provjeru ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom koje obavlja i u za to predviđenoj rubrici ovjerava punitelj plina.

Proceduri ispitivanja vozila pregrađenog na pogon plinom prethodi obavljanje izvanrednog tehničkog pregleda, a prilikom same procedure ispitivanja vozila obavlja se:
– Utvrđivanje je li plinska instalacija ugrađena u skladu sa vrijedećim propisima u RH.
– Sva snimanja koja se obavljaju na “pregrađenom vozilu” (prema obrascu za ispitivanje vozila)
– Odvaga vozila (svake osovine zasebno te odvaga cijeloga vozila)
– Ispitivanje štetnih sastojaka ispušnih plinova prema programu EKO TESTA, s pogonom motora samo s ugrađenom vrstom plina

Po obavljanju procedure ispitivanja vozila pregrađenog na pogon plinom STP svu potrebnu dokumentaciju dostavlja Centru za vozila Hrvatske (CVH) koji poslije njezine analize i obrade ispostavlja vlasniku vozila/podnositelju zahtjeva (ako je ishod ispitivanja i obrade pozitivan) popunjene sljedeće dokumente:
Potvrdu o ispitivanju vozila – (2 primjerka)
Certifikat – (1 primjerak)
Uvjerenje – (1 primjerak)
Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja, uz upisan broj Uvjerenja – (1 primjerak)