Pri uvozu vozila pregrađenog na pogon plinom u RH vlasnik vozila dužan je obaviti sve potrebne procedure carinjenja i podmirivanja svih potrebnih davanja koja se odnose na uvoz vozila pregrađenog na pogon plinom u RH.

U prometnom dokumentu zemlje iz koje se vozilo uvozi mora biti evidentirano da se radi o vozilu pregrađenom na pogon plinom.

Uvezeno vozilo pregrađeno na pogon plinom mora pristupiti u ovlaštenu servisnu radionicu u RH koja obavlja pregled plinske instalacije ugrađene u/na vozilo te, ako je potrebno, obavlja usklađivanje plinske instalacije ugrađene u/na vozilo sa vrijedećim propisima u RH. Za obavljeno ovlaštena servisna radionica dužna je izdati uredno popunjenu i ovjerenu Izjavu servisera – predložak za ispitivanje, uz koju, ako je potrebno, prilaže presliku dokumenata za ugrađeni spremnik plina (sukladno Uputi za odobravanje spremnika koji se koriste pri pogonu vozila plinom). Ovlaštena servisna radionica može izdati i Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja te obaviti prvo punjenje spremnika plinom nakon kojeg punitelj plina ovjerava ispravnost sustava za punjenje spremnika plinom u za to predviđenoj rubrici.

Sve navedene dokumente ovlaštena servisna radionica predaje vlasniku vozila.

Ispitivanju vozila, u za to ovlaštenoj Stanici za tehnički pregled vozila (STP), mora se pristupiti prije prve registracije vozila u RH.

Vozilo pristupa ispitivanju temeljem:
Jedinstvene carinske deklaracije za vozilo pregrađeno na pogon plinom
Računa o porijeklu vozila
– Urednih prometnih dokumenata zemlje iz koje je vozilo uvezeno i Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (E25)
Uredno popunjene i ovjerene Izjave servisera – predloška za ispitivanje (izdane od strane ovlaštene servisne radionice u RH) s priloženom prije navedenom potrebnom dokumentacijom za ugrađeni spremnik plina i Kartona ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja (s evidentiranom provjerom ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom ne starijom od 30 dana).

U slučaju kada ovlaštena servisna radionica nije izdala Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja izdati će ga ovlaštena STP i uputiti vozilo na provjeru ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom koje obavlja i u za to predviđenoj rubrici ovjerava punitelj plina.

Proceduri ispitivanja vozila pregrađenog na pogon plinom prethodi obavljanje izvanrednog tehničkog pregleda, a prilikom same procedure ispitivanja vozila obavlja se:
– Utvrđivanje je li plinska instalacija ugrađena u skladu sa vrijedećim propisima u RH.
– Sva snimanja koja se obavljaju na “pregrađenom vozilu” (prema obrascu za ispitivanje vozila)
– Odvaga vozila (svake osovine zasebno te odvaga cijeloga vozila)
– Ispitivanje štetnih sastojaka ispušnih plinova prema programu EKO TESTA, s pogonom motora samo s ugrađenom vrstom plina

Po obavljanju procedure ispitivanja vozila pregrađenog na pogon plinom STP svu potrebnu dokumentaciju dostavlja Centru za vozila Hrvatske (CVH) koji poslije njezine analize i obrade ispostavlja vlasniku vozila/podnositelju zahtjeva (ako je ishod ispitivanja i obrade pozitivan) popunjene sljedeće dokumente:
– Potvrdu o ispitivanju vozila – (2 primjerka)
– Certifikat – (1 primjerak)
– Uvjerenje – (1 primjerak)
– Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja, uz upisan broj Uvjerenja – (1 primjerak)