PISMO – pismovna pošiljka koja sadrži pisano priopćenje u zatvorenom omotu bez označene vrijednosti, pri čemu masa može biti do 2 kg.
DOPISNICA – posebna vrsta pismovne pošiljke s otvorenim pisanim priopćenjem. Pravokutnog je oblika i izrađena je od kartona ili dovoljno čvrstog papira. Predaje se otvorena i bez omotnice.
TISKANICA – vrsta pismovne pošiljke koja sadrži knjige, tisak i časopise. Ostalima tiskanicama smatraju se tiskani katalozi, brošure, prospekti, cjenici, redovi letenja, imenici, kalendari, rokovnici, statistička izvješća, te slični materijali.
SEKOGRAM – otvorena pošiljka koja sadrži pisma/tiskanice sa znakovima za slijepe osobe. Znakovi su otisnuti na krutom papiru ili drugom sličnom materijalu. Sekogramom se smatra i kliše sa znakovima sekografije, te zvučna snimka ili specijalni papir namijenjen slijepim osobama.
MALI PAKET – je otvorena pismovna pošiljka koja sadrži robne oglede i druge predmete manjih dimenzija, kao i dokumente koji imaju obilježje osobnog dopisivanja, te različite elektroničke (tonske, video, …) zapise. Dimenzije malog paketa moraju odgovarati dimenzijama predviđenim za pismo, a masa može biti do 2 kg.
PAKET – je zatvorena poštanska pošiljka s označenom vrijednošću koja može sadržavati robu, novac, pisano priopćenje i druge predmete čiji prijenos nije zabranjen. Paketne pošiljke moraju biti zatvorene i upakirane, u ovisnosti o sadržaju paketa i vrijednosti. Masa paketa u unutarnjem prometu može biti do 20 kg.
POŠTANSKA I BRZOJAVNA UPUTNICA (doznačnica) – poštanska je pošiljka kojom pošiljatelj putem pošte doznačuje određeni novčani iznos primatelju. Razlika između poštanske i brzojavne uputnice je u tome što se poštanska uputnica otprema poštanskim linijama, a brzojavna uputnica telekomunikacijskom mrežom.
PREPORUČENA PISMOVNA POŠILJKA – bilo koja vrsta pismovne pošiljke, s kojom se nakon predaje postupa u skladu s tehnološkim propisima za preporučenu pismovnu pošiljku.
VRIJEDNOSNO PISMO – zatvorena pismovna pošiljka koja može sadržavati vrijedne predmete, novac i pisano priopćenje. Vrijednost sadržaja mora biti naznačena brojem i slovima na lijevom donjem dijelu adresne strane.
POŠILJKA S POTVRĐENIM URUČENJEM – može biti bilo koja vrsta pismovne pošiljke za koju pošiljatelj zahtijeva postupak koji je određen tehnološkim propisima za pošiljku s potvrđenim uručenjem.
USLUGA UBRZANE POŠTE (EMS) – posebna poštanska usluga koja omogućuje korisnicima najbrži prijenos poštanskih pošiljaka na određenim relacijama i u okviru propisanih rokova prijenosa.
ŽURNA POŠILJKA – može biti svaka pismovna pošiljka, paket i poštanska uputnica, za koju pošiljatelj prilikom predaje zahtijeva postupke propisane za žurnu pošiljku. Kao žurne pošiljke obvezno se predaju pošiljke koje sadrže žive životinje, pošiljke za poštanski pretinac, pošiljke adresirane za primatelja na širem dostavnom području i tiskanice koje predaju izdavači.
VRLO ŽURNI PAKET – paket koji se otprema odredišnoj jedinici prvim poštansko-transportnim vezama. Kao vrlo žurni paket može se predati svaki paket bez obzira na vrstu i sadržaj. Paket koji sadrži žive životinje ili lako kvarljivu robu mora se predati kao vrlo žurni paket.
POŠILJKA S POVRATNICOM – pošiljka čije se uručenje potvrđuje na posebnom obrascu “povratnica” koja se vraća i uručuje pošiljatelju. Kao pošiljka s povratnicom može se predati preporučena pismovna pošiljka, vrijednosno pismo, pošiljka s potvrđenim uručenjem, EMS pošiljka, paket i poštanska uputnica.
OTKUPNA POŠILJKA – pošiljka koja se uručuje primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljatelja. Kao otkupna pošiljka može se predati svaka preporučena pismovna pošiljka, vrijednosno pismo, paket i EMS pošiljka. Pošiljatelj je obvezan u lijevom gornjem kutu adresne strane pošiljke ispisati ili označiti svoju adresu, te ispod toga staviti oznaku “otkupnina” i brojem ispisati iznos otkupnine u domaćoj valuti.
ZRAKOPLOVNA POŠILJKA – poštanska pošiljka za koju pošiljatelj prilikom predaje zahtijeva prijevoz zrakoplovom. Takva usluga može se ostvariti pod uvjetom da je na dotičnoj relaciji (ili dijelu relacije) osigurana zrakoplovna linija i da je u cijelosti plaćena dopunska zrakoplovna poštarina. Aerogram je pošiljka koja se otprema kao zrakoplovno pismo, a načinjen je od prikladnoga savijenog i sa svih strana zalijepljenog lista papira.
IZDVOJENI PAKET – paket za koji pošiljatelj zahtijeva da se prijenos i uručenje obavljaju uz povećanu pozornost. Kao izdvojeni paket može se predati svaki paket bez obzira na vrstu i sadržaj, a obvezno je zahtijevati tu uslugu ako paket sadrži žive životinje, tekućine, lako lomljive predmete, osjetljive uređaje i si. Na izdvojeni paket pošiljatelj je obvezan staviti odgovarajuću naljepnicu ili oznaku koja upozorava na sadržaj paketa.
“POSTE RESTANTE” POŠILJKA – bilo koja poštanska pošiljka (osim žurnih) za koju pošiljatelj prilikom predaje zahtijeva da se uruči primatelju u odredišnoj pošti. U odredišnoj pošti pošiljka se čuva do 30 dana nakon prispijeća i uručuje se primatelju kad je on zatraži, uz naplatu propisane poštarine. Ako primatelj ne podigne pošiljku u navedenom roku, ona se vraća prijamnoj pošti radi uručenja pošiljatelju.
POŠILJKA PREDANA U POSLJEDNJI TRENUTAK – posebna usluga koju korisnik može zahtijevati poslije završetka radnog vremena poštanskog ureda, a prije otpreme pošiljaka odgovarajućim prijevoznim sredstvom. Usluga se može zahtijevati za sve zrakoplovne pošiljke, žurne pošiljke, EMS pošiljke i vrlo žurne pakete.
POŠILJKA KOJA SE URUČUJE OSOBNO PRIMATELJU – može biti preporučena pismovna pošiljka, pismo s označenom vrijednošću, pošiljka s potvrđenim uručenjem, EMS pošiljka, paket, poštanska i brzojavna uputnica, za koju pošiljatelj zahtijeva takvu uslugu.
POSLOVNO DOPISIVANJE (pošiljka s plaćenim odgovorom – IBR/CCRI) – predstavlja posebnu uslugu kojom se poštarina plaća u dolazu. Koriste je poslovni korisnici koji otpremaju unaprijed frankirane pošiljke, kao i organizacije koje se bave istraživanjem tržišta (dobivanje popunjenih upitnika), izdavačke kuće (u obavljanju pretplate), trgovačka poduzeća (u primanju narudžbi) i sl. Za korištenje ove usluge zaključuje se ugovor s nacionalnim poštanskim operaterom.
POŠILJKA S PROMIDŽBENOM PORUKOM – pismovna pošiljka ili paket za koju pošiljatelj zahtijeva takvu posebnu uslugu. Uvjeti za predaju pošiljaka s promidžbenim porukama uređuju se ugovorom.