AUTOBUS – motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje, osim sjedala za vozača, ima više od osam sjedala.

BICIKL – vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača.

BICIKLISTIČKA STAZA
– izgrađena prometna površina namijenjena za promet bicikala koja je odvojena od kolnika i obilježena propisanim prometnim znakom.

BICIKLISTIČKA TRAKA
– dio kolnika namijenjen za promet bicikala koji se prostire uzduž kolnika i koji je obilježen uzdužnom crtom na kolniku i propisanim prometnim znakom.

JAVNI PRIJEVOZ – je gospodarska djelatnost koja se stavljanjem prijevoznog sredstva na javnu uporabu svakoj osobi – potencijalnom korisniku prijevozne usluge obavlja trajno i uz određenu naplatu.

JAVNI LINIJSKI PRIJEVOZ – je prijevoz koji se, uz cijenu i druge uvjete prijevoza (unaprijed utvrđenoj tarifi) obavlja na poznatim, unaprijed određenim linijama, relacijama, smjeru, frekvenciji i voznom redu prijevoznog sredstva.

PJEŠAČKA STAZA – je uređena prometna površina u prvom redu namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj nije dozvoljeno kretanje motornih vozila, osim vozila s posebnom dozvolom.

OBILJEŽEN PJEŠAČKI PRIJELAZ
– dio kolničke površine namijenjen za prelaženje pješaka preko kolnika, obilježen oznakama na kolniku i prometnim znakovima obavijesti.

NOGOSTUP – posebno uređena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka, koja nije u razini s kolnikom ceste ili je od kolnika odvojena na drugi način.

PARKIRANJE VOZILA – prekid kretanja vozila u trajanju dužem od tri minute, osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom.

PJEŠAČKI OTOK – uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolniku i koja je udređena za privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolnika ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog prometa.

PJEŠAK – osoba koja sudjeluje u prometu, a ne upravlja vozilom, niti se prevozi u vozilu ili na vozilu, osoba koja vlastitom snagom gura ili vuče ručna kolica, zaprežno vozilo ili motorno vozilo, dječje prijevozno sredstvo, bicikl ili prijevozno sredstvo na osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pritom kreće brzinom čovječjeg hoda, te osoba koja klizi klizaljkama, skijama ili saonicama ili se vozi na koturaljkama, skateboardu i sl.

PRETJECANJE – prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istom smjeru.

STAJALIŠTE TRAMVAJA ILI AUTOBUSA – dio površine ceste namijenjen zaustavljanju tramvaja, odnosno autobusa radi ulaska i izlaska putnika i koji je obilježen prometnim znakom.

TERMINAL – ishodišno-ciljni (polazno-dolazni) punkt u mreži putničkih linija gdje putnici tijekom putovanja najčešće prelaze s jednog na drugi transportni podsustav.

TRAMVAJ – vozilo na tračnicama s električnim pogonom, namijenjeno javnom prijevozu, koje je radi napajanja motora električnom energijom vezano za električni vodič.

OKRETIŠTE – početno-završni punkt transportne infrastrukture gdje počimaju ili završavaju linije.

PUTOVANJE – kretanje između dva dislocirana mjesta od strane putnika bez obzira na korišteno prijevozno sredstvo (uključujući i pješačenje).

ZONA SMIRENOG PROMETA – područje u naselju obilježeno propisanim prometnim znakom, u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka i u kojem je dječja igra svugdje dopuštena.