Gradnja broda za brodogradilište počinje već prvim kontaktima s naručiteljem, kada se, ugrubo, definiraju značajke budućeg broda. Tada brod još nije tehnički definiran. Konačne značajke pojedinog objekta poznate su, zapravo, tek pri kraju gradnje.No za brodogradilište je, prilikom ugovaranja, bitno da može do potpisivanja ugovora definirati rok isporuke broda. Nakon toga izrađuju se provedbeni planovi u samom brodogradilištu.

Planiranje brodograđevne proizvodnje može se podijeliti na nekoliko faza; to su:

– dugoročno planiranje iz područja poslovne politike brodogradilišta;
– osnovno planiranje gradnje brodova;
– operativni planovi gradnje brodova iz kojih se izvode programi rada sudionika u procesu gradnje.Osnovnim planiranjem obuhvaćaju se ove sastavnice:
– predviđa se način gradnje novog broda;
– predviđa se dinamika opterećenja kapaciteta radionica i veličina troškova koji mogu nastati zbog eventualne neusklađenosti opterećenja i kapaciteta;
– određuju se ključni rokovi gradnje broda.

brodogradilište
Brodogradilište

Predviđanje načina gradnje broda obuhvaća određivanje navoza gdje će se montirati trup; određivanje mjesta za opremanje broda; specifikaciju izvanrednih troškova koji mogu nastati pri gradnji broda i slično. Kod opterećenja kapaciteta radionica, procjenjuju se, najčešće, radni sati iako postoje i druge jedinice kapaciteta. Procjena radnih sati zasniva se na utrošku radnih sati pri izradi sličnog broda.

U definiciju ključnih rokova spadaju ove operacije:

– potpisivanje ugovora o gradnji novog broda;
– početak obrade metalurgije trupa;
– polaganje kobilice ili prve sekcije trupa na navoz ili dok;
– porinuće broda;
– početak ispitivanja broda u vezu;
– dokiranje broda i pokusna plovidba;
– isporuka broda.

Nakon definiranja ključnih rokova gradnje broda izrađuju se operativni planovi za svaki pojedini segment brodogradilišta, od projektne dokumentacije do operativnih planova primopredaje i ispitivanja novogradnje. Slična je situacija i u remontnim brodogradilištima; no tamo planovi izravno ovise o opsegu posla pa, stoga, ne moraju obuhvatiti i sve segmente brodograđevne proizvodnje kao kod novog broda.

U proizvodnji novih brodova važnu ulogu imaju i institucije koje se bave ispitivanjem svojstava broda. Posebno se to odnosi na novorazvijene modele ili na tipove brodova za koje se nastoji utvrditi ponašanje u eksploataciji.

U institutima se najčešće istražuju: opća svojstva: brzina plovidbe, otpor i svojstva trupa;
– optimiziranje broda,
– potrošnja goriva,
– područje djelovanja, forma trupa,
– razvitak novih brodova i tipova brodova,
– dizajniranje brodova,
sigurnost brodova,
– manevarska svojstva,
– konzultantske usluge: sigurnosni propisi, zakonski propisi, značajke luka i plovnih
putova,
– utjecaj na okoliš: istraživanja načina smanjenja zagađivanje okoliša, ispušnih plinova i sl.