Na cestama s dopuštenim pješačkim prometom potrebno ga je primjerenim proširenjem i učvršćenjem bankina omogućiti. Ako je pješački promet veći, potrebno je izgraditi posebne pješačke staze. Pješačke se staze moraju izgraditi u naseljima i na prilaznim putovima izvan naselja.

pješačka staza
Pješačka staza

Širina pješačkih staza ovisi o broju prometnih trakova, tj. o veličini pješačkog prometa. Širina traka za normalno kretanje pješaka je 0,75 – 0,80 m. Pješačke staze su širine 0,80 m s najmanje dva traka. Visina slobodnog profila pješačke staze iznosi 2,50 m. Ako je uz pješačku stazu stalna zapreka (zgrada, drveće, ograda i sl.) potrebno je ostaviti zaštitni trak širine 0,20 m. Zaštitni trak ostavlja se i uz gabarit kolnika.

U iznimnim se slučajevima za kratku duljinu do 30 m može dopustiti uspon do 8%. Za uspone manje od 3% duljina nagiba nije ograničena. Najmanji je polumjer biciklističke staze R = 15 m, a prijelome nivelete treba zaobliti pri konveksnom lomu polumjerom zaobljenja R = 200 m, a pri konkavnom lomu polumjerom R = 100 m.

Ako su biciklističke ili pješačke staze uzduž ceste na kojoj ne postoje uzdignuti rubnjaci, onda moraju biti odmaknuti od kolnika najmanje toliko da se slobodni profil kolnika i biciklističke ili pješačke staze ne dodiruju.
biciklistička staza
Biciklistička staza