Poslijepodnevna gužva na Aveniji Marina Držića iz smjera sjever – jug

Javna rasvjeta na petlji, noću

Javna rasvjeta na petlji, danju

Pogled na petlju, danju

Noćni pogled na petlju

Prilaz petlji Slavonskom avenijom sa zapada