Paleta je drvena podloga izrađena od dasaka određenih normiziranih dimenzija, na koje se tovari roba. Paleta je vrsta pomoćne opreme koja omogućuje formiranje kompaktnog i čvrstog paketa, složenog iz raznih vrsta komadne robe.

Treba istaknuti da paleta i paletizacija nisu istoznačnice. Paleta je transportni uređaj – naprava izrađena od različitih materijala, a osnovna joj je zadaća da omogući oblikovanje optimalne jedinice manipuliranja.
Po svojoj tehnološkoj funkciji konstruktivnim značajkama paleta vjerojatno još nije dosegnula optimum, a njenim će se osobitostima sigurno još baviti i konstruktori i tehnolozi.
“Paletizaciju” bi pak trebalo promatrati kao proces primjene paleta u prijevoz robe. Učinci primjene tog procesa su višestruki. Veoma pojednostavljeno rečeno, su prije svega ekonomski i tehnološki, a pritom zaštitni, sigurnosni i ostali.

Vrste paleta

Od trenutka pojave paleta do danas nalazimo razne vrste paleta. Razlike u promatranju mogu nastati s obzirom na:
– oblik palete,
– dimenziju,
– namjenu,
– vrstu materijala od kojeg su izrađene,
– konstrukcijske osobine i dr.

Podjela paleta s obzirom na oblik

Najčešće su ravne palete i boks-palete raznih vrsta i podvrsta. To je samo dio programa današnjih osamdesetak vrsta najčešćih paleta koje se sreću u praksi.

boks paleta
Boks paleta

Obilježje paleta s obzirom na vlasništvo
S obzirom na vlasništvo paleta, općenito se razlikuju sljedeće osnovne skupine nositelja:
– poduzeća koja pružaju uslugu u prijevozu (tu se prije svega misli na željeznicu),
– poduzeća koja koriste uslugu prijevoza i primjenjuju palete prije svega u fazama unutarnjih tokova proizvoda,
– poduzeća koja posjeduju palete u procesu proizvodnje s tim da je paleta sastavni dio prijevoznog procesa od izvora do cilja.

Tako dobiva značenje palete u općoj uporabi. One su poznate kao palete u privatnom vlasništvu, a njihov broj je to veći što je razvijenija industrija neke zemlje. Tako npr., prema procjenama, u Njemačkoj već ima oko 10 milijuna privatnih paleta.

Podjela paleta s obzirom na namjenu
Podjela paleta s obzirom na namjenu ovisi o stajalištu promatranja. Ako se promatra namjena s obzirom na vijek trajanja ili učestalost korištenja, tada se palete mogu svrstati u jednokratne i višekratne.
Jednokratne su poznate pod nazivom nepovratne. Višekratne su pak one palete koje se više puta rabe ili razmjenjuju.

S obzirom na vrstu robe kojoj su namijenjene, palete se dijele na univerzalne i specijalne. Za razliku od specijalnih ili specifičnih, univerzalne palete su namijenjene različitim vrstama tereta. Namjena se palete u funkciji paketiranja može povećavati, pa se tako povećava i univerzalnost.
Podjela paleta s aspekta namjene može se obavljati i prema teretu kojemu su namijenjene. Tako npr. možemo razvrstati palete za tekući, komadni i rasuti teret.

Podjela paleta s obzirom na vrstu materijala od kojeg se izrađuju
S obzirom na vrstu materijala, najčešće su:
– drvene,
– metalne i
– plastične palete.

Aluminijske palete za sada se malo primjenjuju. No, valja očekivati promjenu strukture paleta, odnosno materijala od kojeg su izrađene.

drvena euro paleta
Drvena euro paleta

Osim ekonomskog čimbenika, na promjenu će najvjerojatnije utjecati otpornost na deformacije i težina, iako nisu isključena ni druga obilježja koja sada još nisu izražena ili pak još nisu za njih nađena odgovarajuća tehnička rješenja (mogućnost sklapanja radi smanjenja gabarita i dr.).

Podjela paleta u ovisnosti o konstrukcijskim obilježjima
U ova obilježja može se ubrojiti sposobnost premještanja prema čemu se palete mogu podijeliti na statične i pomične.
Obilježja paleta u konstrukcijskom smislu su najbrojnija. Gotovo svaki tip palete posjeduje svoje konstruktivne specifičnosti. Obično su takva obilježja u funkciji namjene palete i specifičnosti robe, posebice manipulativnih sredstava koja mogu imati i različite, zahvatne naprave. Materijal od kojeg su palete izrađene također je važan za konstrukcijske osobitosti.

Tehnološki aspekt primjene paleta
Ovaj aspekt razmatranja trebalo bi početi s naznakom prednosti koje pruža tehnologija prijevoza s paletama prema klasičnoj – individualnoj tehnologiji. Već to što primjena paleta znači najpotpuniji oblik prijevozne integracije između korisnika i davatelja usluga svjedoči o potrebi poznavanja tehnoloških obilježja za sve elemente tehnologije prijevoza. Vidljivi učinci primjene paleta očituju se u nižim troškovima manipuliranja, skladištenja i prijevoza. Raščlanjivanje tih učinaka vrlo je često.

U istraživanju učinaka “paletizacije” najčešće se sreću sljedeći pojedinačni učinci:
– smanjenje početno-završnih troškova,
– smanjenje troškova skladištenja,
– smanjenje proizvodnih troškova,
– povećanje mogućnosti primjene pretovarnih strojeva,
– smanjenje oštećenja robe,
– smanjenje vremena prijevoza i dr.,
– smanjenje radne snage i ručnog rada,
– povećanje sigurnosti radnika na radu,
– smanjenje energije i
– smanjenje troškova ambalaže.

U stručnoj se literaturi mogu naći podaci da primjena paleta u manipuliranju komadne robe omogućuje vremenske uštede za 3 do 4 puta. Iznose se i podaci da se uporabom paleta u poljoprivredi smanjuju troškovi u svim tehnološkim operacijama za oko 40%, a u građevinarstvu i više. Učinci u procesu samog prijevoza procjenjuju se na oko 30%.

Kad je riječ o utjecaju na produktivnost, upozorava se da je u građevinarstvu povećanje produktivnosti nakon primjene paleta moguće i do 70%, a u prometu se neproduktivno vrijeme smanjuje za oko 50%.
U metalnoj industriji govori se o uštedi do 35%, elektroindustriji do 31%, livnicama do 32%o, grafičkoj industriji do 54% i prehrambenoj industriji do 70%.

To što se u nekom prijevoznom procesu koristi paletni sustav ne znači da su unaprijed osigurani povoljni učinci.