Da bi sigurnost odvijanja zračnog prometa na zračnoj luci po danu bila što veća potrebno je da staze (bilo koje vrste) budu obilježenje po propisima. Piloti mogu zaključiti iz oznaka o kojoj se vrsti staze radi, a na kraju i o kakvome aerodromu. Za pilota najvažnije vizualne informacije su sljedeće :

● horizont,
● središnjica uzletno-sletne staze,
● rubovi,
● prag i
● kraj staze.

– Pločnik zračne luke sadrži oznake koje osiguravaju korisne i važne obavijesti pilotu tijekom uzletanja, sletanja i vožnje stazama, te ostalim djelatnicima zračne luke.

– Ujednačenost znakova mora poštivati svaka zračna luka, jer to povećava sigurnost i poboljšava  djelotvornost samih znakova.

– Piloti koji se susreću sa krivo označenim znakovima, zbunjujućim ili slabo vidljivim znakovima dužni su obavijestiti operatora tj. dotičnu zračna luku i upozoriti je na probleme.

Podjela oznaka :

– oznake USS (uzletno-sletna staza),
– oznake voznih staza,
– oznake na stajanci,
– ostale oznake i načini označavanja.
Oznake i označavanje uzletno-sletne staze

Postoje tri vrste označavanja uss-a : oznake i označavanje neinstrumentalnih staza, staza za neprecizan prilaz i staza za precizan prilaz.

Tablica: Oznake na uzletno-sletnim stazama

Vrsta oznake
Neinstrumentalna
Neprecizan prilaz
Precizan prilaz
oznaka uss-e
X
X
X
središnjica
X
X
X
prag
X*
X
X
ciljna točka
X**
X
X
područje dodira
X
rub
X

* Na stazama koje se koriste ili se namjeravaju koristi za međunarodni promet
** Na stazama duljne 1200m (4000 feet) ili dulje koje koriste mlazni zrakoplovi (ciljna točka –
stalna udaljenost)

Oznake na uzletno-sletnoj stazi

Oznake na uzletno-sletnoj stazi bijele su boje. Preporuča se da rubovi budu crne boje radi bolje uočljivosti, ako je površina staze svijetle boje. Na presjecištu dviju uzletno-sletnih staza oznake važnije staze biti će neprekinute, to također može, ali i ne mora vrijediti za oznake ruba, dok će ostale oznake biti prekinute.
Na križanju uzletno-sletne staze i vozne staze oznake ove prve neće biti prekinute, dok oznake vozne staze hoće. Također se preporučaju boje koje daju što manju klizavost, tj. imaju bolje karakteristike trenja.
Oznake na uzletno-sletnoj stazi dijele se na oznake :

● staze,
● središnjice,
● praga,
● ciljne točke (stalne udaljenosti),
● područja dodira,
● ruba.

Križanje uzletno-sletne staze i vozne staze  u zračnim lukama

Oznaka uzletno-sletne staze

Oznaka uzletno-sletne staze primjenjuju se na stazama sa konstruktivnim kolnikom. Preporučuje se obilježavanje i na stazama bez konstruktivnog kolnika.

Oznaka staze sastoji se od dvoznamenkastog broja, a na paralelnim stazama toj oznaci pridružuje se i slovo. Dvoznamenkasti broj predstavlja smjer staze prema magnetskom sjeveru, gledano u smjeru prilaza, zaokruženo na bližu deseticu stupnjeva. U slučaju kada rezultat bude samo jedan broj, tome broju pridodaje se nula. Ovo pravilo vrijedi za jednu stazu, dvije ili tri paralelne.

Kada je u pitanju sljedeća slika oblik i dimenzije brojeva i slova za oznake uzletno-sletne staze             i više paralelnih staza, prva grupa označena je brojem zaokruženim na bližu deseticu, dok druga grupa označana je brojem zaokruženim na sljedeću deseticu.. Kako je već i prije spomenuto brojkama se dodaju i slova, tako da vrijedi sljedeće (smjer prilaza slijeva nadesno) :
● za dvije paralelene staze : “L”, “R”,
● za tri paralelne staze : “L”, “C”, “R”,
● za četiri paralelne staze : “L”, “R”, “L”, “R”,
● za pet paralelnih staza : “L”, “C”, “R”, “L”, “R” ili  “L”, “R”, “L”, “C”, “R”.


Oblik i dimenzije brojeva i slova za oznake uzletno-sletne staze