STRAŽNJI MOST

Većina automobila s klasičnim pogonom (motor sprijeda, pogon straga) ima krutu stražnju osovinu, tzv. stražnji most u kojem su pogon osovine s diferencijalom i pogonska vratila kotača.

Pojedinačno ovješenje pogonskih stražnjih kotača relativno je skupo i zato rjeđe u upotrebi. Kod automobila s prednjim pogonom koji dakako straga nemaju diferencijal, jednostavnije je pojedinačno ovjesenje stražnjih kotača i zato jeftinije.

vođenje pogonskog vratila kotača
Vođenje pogonskog vratila kotača

Inače, krutih osovina ima dvije vrste. Takozvana »banjo« osovina ima stražnji most u jednom komadu, a na njemu pričvršćeno drugo kućište s pogonom osovine. Druga vrsta osovine ima pogon osovine u središnjem kućištu, na koje su priključene cijevi stražnjih vratila.

UPRAVLJANJE POGONSKIM VRATILIMA

Bez obzira na izvedbu stražnje osovine, pogonska vratila kotača uvijek su neposredno povezana s diferencijalom.

Jednostavno uležajeno vratilo: vratilo je unutrašnjim krajem ugrađeno u ležaj, koji je istodobno i ležaj pogona osovine. Na vanjskoj strani je ležaj ugrađen između vratila i cijevi stražnje osovine. Vratilo je izloženo opterećenjima zbog težine vozila.

Dvostruko uležajeno vratilo: zovu ga i tročetvrtinsko vratilo, a u stražnjem mostu također ga vodi ležaj koji nosi pogon osovine. Vanjski ležaj je, pak, ugrađen između glavčine kotača i cijevi stražnje osovine. Pogonsko je vratilo kotača izloženo opterećenjima samo pri vožnji kroz zavoje.

Pogonska su vratila u kamionima ovako uležajena: između glavčine kotača i stražnjeg mosta dva su ležaja, koji nose težinu vozila i preuzimaju sile pri vožnji u zavoju.

TORZIONE SILE

Pri prijenosu snage otvo­renim kardanskim vratilom na stražnju osovinu, opruge moraju na sebe preuzeti reakcijski okretni moment stražnje oso­vine. To se može izbjeći uporišnom cijevi pričvršćenom s jedne strane na kućište osovine, a na drugoj kuglastim zglobom povezanom s kućištem mjenjača.

NEPOSREDNI POGON PREDNJIH ILI STRAŽNJIH KOTAČA

U suvremenim su automobilima prednji kotači najčešće pojedinačno ovješeni. Pojedinačno ovješenje kotača sve više potiskuje i krutu stražnju osovinu. Izvedbe pogona osovine razlikuju se ovisno o tome jesu li kotači ovješeni pojedinačno, je li osovina kruta, je li motor uzdužno ili poprečno i je li pogon na prednjim ili stražnjim kotačima.

U automobilima s prednjim pogonom odnosno stražnjim pogonom s motorom straga, pojedinačno su ovješeni pogonski kotači u neposrednoj blizini motora.
Budući da je radi uštede prostora poželjna kompaktna konstrukcija pogonskog agregata, kad je motor smješten uzdužno, pogon osovine ugrađen je između motora i mjenjača. Kad je motor poprečno ugrađen, pogon osovine je usporedan s koljenastim vratilom motora; budući da otpada promjena smjera pogona za 90°, u pogonu su osovine čeoni zupčanici s kosim ozubljenjem.

POGON NA ČETIRI KOTAČA

Većina automobila ima samo dva pogonska kotača, bilo prednje bilo stražnje.
Pri vožnji izvan cesta, a i na skliskom kolniku, na snijegu, na ledu, blatu i bijuzgavici pogon na dva kotača ima nedostataka. Ni diferencijal s uređajem za kočenje ne može uvijek spriječiti proklizavanje kotača u prazno.

U takvim se slučajevima vozilo može izvući samo pogonom na sve kotače.
Naime, ako su pogonska sva četiri kotača, dodir kotača s tlom je znatno bolji jer su opterećeni svom težinom vozila.

Pogon na sva četiri kotača običan je kod automobila namijenjenih čestoj vožnji izvan cesta, npr. kod vojnih vozila, kamiona za gradilišta, itd. Za dulje i brže vožnje po cestama nije pogon na sva četiri kotača; stoga se u automobilima sa sva četiri pogonska kotača može isključiti pogon dvaju kotača. Vozač to učini posebnom ručicom mjenjača.
Ako se s uvijek uključenim pogonom na četiri kotača vozi i na običnim cestama, nastaju teškoće. Mjenjač i glavni diferencijal previše su opterećeni, jer pri vožnji kroz zavoje moraju podnositi brojna nagla opterećenja uslijed različnih brzina četiriju kotača.

Usprkos relativno visokoj cijeni pogona na četiri kotača, takvih automobila ima sve više. Upotrebljavaju ih za lov, za spašavanje s teško pristupačnih mjesta, itd. i pri vožnji po sipkom pustinjskom pijesku pogon na četiri kotača ima velike prednosti.