Gradski promet se dijeli se na:

1. JAVNI – obuhvaća prijevoz putnika javnim gradskim prijevoznim sredstvima (npr. tramvaj, prigradska željeznica,….)
2. INDIVIDUALNI – prijevoz osobnim vozilima, motociklima, biciklima,….Ovaj promet karakterizira velika potreba za prometnim površinama, a mala propusna moć. U Zagrebu je 30% ukupnog prometa u RH.

novi tramvaj
Novi tramvaji u Zagrebu

Prema smjeru kretanja promet se dijeli na:

1. ULAZNI – vozila za vrijeme brojenja ulaze u područje brojenja
2. IZLAZNI – vozila za vrijeme brojenja izlaze iz područja brojenja
Prema izboru i cilju putovanja imamo:

1. prolazni promet
2. prolazni promet s prekidom
3. promet s određenim ciljem
4. povratni promet s određenim ciljem
5. izvorni promet
6. povratni zvorni promet
7. unutrašnji promet

U ukupnom gradskom prometu pješaci sudjeluju sa 20% – 30%. Kretanje pješaka može biti:
1. pravilno – svakodnevni odlazak npr. na posao
2. nepravilno – odlazak u npr. trgovači centar

Prema istraživanjima u Švicarskoj pješak godišnje prijeđe prosječno 1000 km. Brzina kretanja pješaka je različita i to 45-67 m/min ovisno o dobu i spolu.

Kretanje pješaka određuje se:
– brzinom i putom koji on prijeđe tijekom godine
– nejednolikošću vremenskog rasporeda tokova po mreži ulica
– gustoćom toka mjerenom brojem pješaka na 1metar kvadratni površine