Dobrom opremom povećava se sigurnost vozača što je posebno važno pri velikim brzinama i velikim gustoćama.

Opremu ceste čine:
– prometni znakovi
– kolobrani
– ograde
– živice
– smjerokazi
– „mačje oči“
– kilometarske oznake
– snjegobrani
– vjetrobrani

– prometni znakovi – su najvažniji element opreme ceste. Prometna signalizacija postavlja
se prema elaboratu o opremi i signalizaciji ceste.
– kolobrani – su niski stupici od kamena postavljeni na razmacima od 5m do 10m sa svrhom
zadržavanja vozila u slučaju skretanja sa kolnika.
– ograde – se izvode na svim kritičnim mjestima gdje treba zadržati vozilo pri eventualnom
skretanju s kolnika. Ograde su elastične i ublažuju udarce vozila.
– živice – sade se na bankinama u visini 70cm, a u razdjelnom pojasu i do 2m.
– smjerokazi – su niski stupici od drveta ili plastičnog materijala koji se postavljaju u
razmacima od 50m, a u zavojima 20m – 50m), a zadatak im je označavanje ruba ceste.
– „mačje oči“ – su reflektirana stakla koja se ugrađuju u osi ceste da bi vožnja bila sigurnija
noću i u nepovoljnim vremenskim uvjetima.
– kilometarske oznake – obavještavaju vozača o položaju na cesti, ali s obzirom na velike
brzine vožnje bolje je postaviti limene ploče na kojima su upisani smjerovi priključnih cesta i
udaljenosti od najbližih gradova.
– snjegobrani – djeluju najbolje ako imaju 50% ispunjene površine i 50% šupljina. Postavljaju
se na udaljenosti od ceste koja mora biti 20-25 puta veća od visine snjegobrana.
– vjetrobrani – postavljaju se na dijelovima cesta gdje pušu jaki vjetrovi. Za razliku od
snjegobrana, vjetobrani ne bi trebali imati šupljine. Postavljaju se uz rub kolnika.