omnibus
Omnibus

Poštanske kočije s konjskom zapregom bile su prvi redoviti javni prijevoz između dvaju ili više mjesta, odnosno postaje. Počele su se upotrebljivati 1630-tih u Londonu

Poštanske kočije dosegle su vrhunac početkom 19. stoljeća

Riječ omnibus znači za sve. Riječ se prvotno počela upotrebljavati 1820-tih u Parizu, a označavala je velike kočije koje su prevozile velik broj ljudi na lokalna putovanja.

Godine 1830. Goldsworthy Gurney stavio je u kočiju parni motor i tako stvorio prvi motorni omnibus. Vozio je četiri puta na dan između Cheltenhama i Gloucesterna u Engleskoj.

Sredinom 19. stoljeća britanska je vlada zabranila cestovna vozila na paru, pa su veliki gradovi imali konjske omnibuse.

Godine 1895. u Njemačkoj je izgrađen omnibus s benzinskim motorom.

Godine 1904. londonski General Omnibus Co. uspostavio je prve veze omnibusima na motorni pogon. Bili su to omnibusi na kat.

Godine 1905.: prvi motorni omnibusi vozili su njujorškom Petom avenijom.

Godine 1928.; prva transkontinentalna veza omnibusima u SAD-u.

Od 1950-ih u Europi se upotrebljavaju zglobni omnibusi. Prikolice prikvačene za autobuse prevoze veći broj putnika.