OJAČANJE VOZAČEVA PRITISKA

U suvremene se automobile sve više ugrađuju kočnice sa servoojačivačem snage kočenja.
Taj ojačivač snage kočenja obično djeluje servocilindrom, koji je membranom ili klipom podijeljen na dvije komore. Ako u jednoj komori stvorimo podtlak, a u drugoj ispustimo zrak (što znači da ostaje na tlaku okolice), možemo razliku u tlakovima upotrijebiti kao pomoć vozačevim mišićima pri kočenju.

podtlačni membranski servoojačivač
Podtlačni membranski servoojačivač

Ojačivač snage kočenja djeluje tako daje uz veći pritisak na papučicu i pomoć ojačivača veća. Servomehanizam dobiva snagu od motora. Servoojačivač dobiva podtlak neposredno iz usisnog razvodnika ili od posebne podtlačne (vakuumske) pumpe.

Dok se ne koči, u komorama na obim stranama klipa (ili membrane) u servocilindru vlada jednaki podtlak. Opruga drži klip na mjestu. Ako vozač pritisne na papučicu kočnice, otvara i ventil kroz koji zrak ulazi u jednu komoru, dok u drugoj ostaje podtlak. Zbog razlike u tlakovima klip se pomakne u smjeru podtlačne membrane. Pri tome hidraulični klip pritisne tekućinu za kočenje i tako pojača snagu kočenja.

Ako se servouređaj pokvari, kočnice i dalje rade, ali je vozaču potrebno znatno više snage da bi kočio.

VIŠEKRUŽNE KOČNICE

Slabost jednokružne kočnice je u tome §to kvar na bilo kojem dijelu hidrauličnog uređaja može izbaciti iz upotrebe cjelokupni sistem na sva četiri kotača. Zato se posljednjih godina proizvode automobili čiji kočni vodovi su razdvojeni u dva među sobom neovisna sistema.

Ovisno o tome kako su kočnice pojedinih kotača podijeljene na dva kruga, razlikujemo više izvedbi dvokružnih kočnica. U najjednostavnijoj izvedbi glavni kočni cilindar ima dva klipa, jedan za prednje, drugi za stražnje kočnice. Ako jedan od dvaju kočnih krugova otkaže, možemo drugim krugom još zaustaviti vozilo.

Nešto složenije, ali i bolje su dvostruke dvokružne kočnice. U toj izvedbi odvojeni krugovi za kočenje vode na prednje kočnice. Svaka prednja kočnica ima dva medu sobom razdvojena sistema cilindara i klipova, dok su kočnice stražnjih kotača priključene samo na jedan od dva kruga kočenja. Ako jedan od krugova kočenja otkaže, i dalje djeluju najmanje dvije prednje kočnice.

Dvokružni kočnički sistemi imaju dva cilindra koji leže jedan iza drugoga, od kojih svaki ima svoj klip. Ako jedan od krugova kočenja ne brtvi, klip u drugome i dalje stvara tlak.