OGIBLJENJE

Da su ceste potpuno ravne ili da automobili voze po tračnicama, ogibljenje nam ne bi gotovo bilo ni potrebno.
Ali budući da nije tako, automobili imaju ogibljenje da bi se prigušili udari koji se prenose s neravnina na cesti.
Dobre opruge (pera) ne bi same mogle prigušiti udare. Automobil s dobrim oprugama bi se snažno ljuljao. To sprečavaju amortizeri, koji preuzimaju dio energije iz napetih opruga i pretvaraju je u toplinu. Na taj način amortizeri u velikoj mjeri prigušuju snažne titraje opruga, tako da putnici u karoseriji ne osjete tvrde udare i oscilacije.

ogibljenje automobila
Ogibljenje automobila

Djelotvornost opruga se dodatno poboljšava gumenim ležištima opružnih elemenata i dobro tapeciranim sjedalima.
Za udobnost vožnje je važna i veličina kotača, jer veći kotači lakše savladavaju neravnine na kolniku. Budući da su granice veličine kotača određene, slabe osobine malih kotača nastoje nadomjestiti širim gumama.
U radijalnim gumama se dobro prigušenje udaraca postiže relativno tankim bokovima.

VRSTE I UPOTREBA OPRUGA (PERA)

U sprečavanju prenošenja udaraca na karoseriju i putnike, opruge imaju ulogu spremnika energije.
Čelične opruge, koje se savijaju (lisnate opruge) ili uvijaju (zavojne i uvojne opruge), preuzimaju energiju, a kad se opet vrate u svoj prvotni položaj, predaju nakupljenu energiju.
Lisnate su opruge (koje nazivamo i polueliptične) najčešće postavljene uzdužno s vozilom. Na obim krajevima su pričvršćene na karoseriju svornjacima koji leže u gumenim košuljicama (tuljcima), dok je sredina opruge pričvršćena na osovinu. A kod poprečno ugrađenih opruga je na karoseriju pričvršćena sredina opruge, a krajevi vode kotače.
Ovisno o veličini i težini, najviše energije mogu preuzeti zavojne opruge, koje se najviše i upotrebljavaju u suvremenim automobilima.

Uvojna (torziona) opruga je šipka koja preuzima energiju tako da se uvija oko svoje osi. Na jednom kraju je čvrsto spojena s karoserijom, a na drugi kraj je pričvršćeno ovješenje kotača, koje kao poluga prenosi sile uvijanja na šipku.

I stabilizatori su jedan oblik uvojnih opruga koje sprečavaju pretjerano poprečno naginjanje karoserije. Stabilizator je ugrađen kao čelična poprečna uvojna šipka. Zakrivljeni krajevi stabilizatora koji djeluju kao poluge, pričvršćeni su na ovjesi kotača.

Stabilizator ne djeluje kad desni i lijevi kotač na osovini u jednakoj mjeri opterete opruge. Ali, ako se slegne ili ispruži samo jedan kotač ili se karoserija u zavoju nagne, u stabilizatoru nastane uvijanje i u uvojnoj se šipci pojavi sila koja djeluje upravo u suprotnom smjeru i pruža otpor prvotnom uvijanju.