1. Obavještavanje putnika

Prijevozni proces u zračnom prometu počinje dolaskom putnika u aerodromsku zgradu zrakoplovne luke  odlaska. Tada započinje i briga zrakoplovne luke za putnika, odnosno, govoreći jezikom tehnologije, prijevoza tada počinju poslovi otpreme putnika. Jedna od usluga što se putnicima pruža u svezi s tim jest obavještavanje putnika.

Obavještavanje putnika u međunarodnom prometu obavlja se na šalteru informacija, telefonom, preko razglasnih uređaja te raznim informacijskim sustavima (semafori, interna televizija i sl.).
šalter informacija trebao bi radili cijelo vrijeme dok je otvorena zrakoplovna luka, odnosn najmanje 30 minula prije dolaska ili odlaska prvog zrakoplova. Sve obavijesti o odvijanju prometa šalter informacija dobiva od nadležne organizacijske jedinice u zrakoplovnoj luci (od prometnog centra npr.).

Telefonske informacije također trebaju radili čitavo vrijeme dok je otvorena zrakoplovna luka. U našim zrakoplovnim lukama uobičajena je praksa da noću, tj. kada je aerodrom zatvoren, informacije daje služba za opterećenje i balans.
Informacije preko razglasnih uređaja rade isto kao i šalter informacija. Sve obavijesti o eventualnim kašnjenjima odlazaka ili dolazaka zrakoplova, pozivi putnika u prostor za izlaz i zrakoplov, dobivaju se iz nadležne organizacijske jedinice (npr. prometnog centra).

ekran sa obavjestima
Informacije o statusu prijevoza

2. Registracija putnika i prtljage

Šalter za registraciju putnika otvara se obično jedan sat prije polijetanja prvog zrakoplova. Putnik se mora prijaviti na šalter registracije najkasnije 30 minuta prije polijetanja zrakoplova na određenoj liniji.

Putnici se pozivaju u izlaz 30 minuta prije polijetanja zrakoplova.

Prvi poziv putnika u zrakoplov obavlja se 20 minuta prije polijetanja zrakoplova, odnosno nakon prispijeća spiska putnika sa šaltera za registraciju putnika u službu za opterećenje i balans zrakoplova.

Drugi poziv putnika u zrakoplov slijedi pet minuta nakon prvog, a 15 minuta prije polijetanja zrakoplova.

Posljednji je poziv deset minuta prije polijetanja zrakoplova.

Šalter za registraciju putnika šalje spisak putnika u službu za opterećenje i balans 20 minuta prije polijetanja zrakoplova. Spisak LMC putnika šalje se u službu za opterećenje i balans 10 minuta prije polijetanja zrakoplova bez obzira na to ima li LMC putnika ili nema. To je važno stoga što kašnjenje zrakoplova, ako se pojave putnici i nakon toga vremena, ide na teret prijevoznika.

3. Naplata putničke takse

Naplata putničke takse jedna je od radnja koja se obavlja u sklopu poslova otpreme putnika. Naplata se obavlja na šalteru za naplatu, koji se otvara jedan sat prije polijetanja zrakoplova.

4. Carinska kontrola

U svakoj zrakoplovnoj luci koja je otvorena za međunarodni zračni promet djeluju carinski organi. Carinska kontrola putnika obavlja se u skladu s propisima o prelasku državne granice. Šalteri za carinski pregled putnika u odlasku otvaraju se jedan sat prije polijetanja prvog zrakoplova u međunarodnom prometu.

5. Kontrola putovnica

Pri prelasku državne granice, što se dešava u međunarodnom zračnom prometu, nadležni državni organi dužni su obaviti kontrolu putovnica. Isto kao i šalteri za carinski pregled i oni se otvaraju jedan sat prije polijetanja prvog zrakoplova na međunarodnoj liniji.

6. Kontrola boarding kupona

Tehnologija i organizacija poslova otpreme putnika u međunarodnom zračnom prometu zahtijeva obavljanje kontrole putnika koji se ukrcavaju kontrolora boarding kupona. Kontrolu boarding kupona obavlja zemaljska domaćica na izlazu.

Zemaljska domaćica na izlazu dužna je:
– 35 minuta prije polijetanja zrakoplova kontrolirati ulaz u gate,
– nakon drugog poziva u zrakoplov obavijestiti nadležnu službu (prometni centar) o broju putnika koji su ušli i prošli kroz gate, a centar istodobno domaćicu daje informaciju o konačnom broju putnika za određeni let,
– nakon zadnjeg poziva u zrakoplov obavijestiti prometni centar o broju putnika koji su prošli kroz gate,
– ostati u gateu do odlaska zrakoplova na loj liniji,
– čuvati odreske boarding kupona do završetka leta,
– obavijestiti domaćicu voditeljicu o tomu koji putnici moraju obavljati identifikaciju prtljage.

7. Osobni pregled putnika

Osobni pregled putnika obavlja se iz razloga sigurnosti. Službenik nadležnoga državnog organa mora biti u kabini za pregled putnika 20 minuta prije polijetanja zrakoplova, tj. na prvi poziv putnicima za ulazak u zrakoplov.

8. Odvoz putnika do zrakoplova

Ova se radnja odvija samo u nekim zrakoplovnim lukama. U našim zrakoplovnim lukama, koje inače još nemaju zrakoplovne mostove (aviobridgeve), osim prijevoza autobusima preko platforme, primjenjuje se i najjednostavniji način, hodanje između gatea i zrakoplova.

Ako se putnici prevoze autobusima, autobus treba postaviti ispred izlaza za putnike 20 minuta prije polijetanja zrakoplova. Drugi autobus odlazi ispred gatea 10 minuta prije polijetanja. Domaćica – voditeljica u autobusu obavještava putnike o potrebi identifikacije prtljage.
Putnici izlaze iz autobusa u skupinama od 5 do 7 putnika.

9. Identifikacija prtljage

Identifikacija prtljage obavlja se prije ulaska putnika u zrakoplov. Svu identificiranu prtljagu transportni radnici odmah utovaruju u zrakoplov. Za neidentificiranu prtljagu odgovorna osoba na platformi (dispečer platforme) sastavlja spisak i predaje ga domaćici u zrakoplovu, koja onda po njemu poziva putnike da izađu i pokažu svoju prtljagu. Ako takvih putnika nema, tada dispečer platforme sastavlja zapisnik i šalje ga u službu za izgubljene i nađene stvari, a prtljaga se odvozi u “bunker”.

10. Ukrcaj u zrakoplov

Ukrcaj putnika u zrakoplov zadnja je operacija faze otpreme. Nakon toga počinje faza čistog prijevoza.