IZBOR PRAVOG ULJA

Suvremeni motori se podmazuju mineralnim, sintetičnim ili biljnim uljima (biljno ulje za podmazivanje motora je ricinusovo ulje). Tvornice automobila odnosno motora danas preporučuju prije svega mineralna ulja, a u posljednje vrijeme i sintetična koja su skuplja, ali su pokazala odlična svojstva u avionskim motorima. Mineralna i sintetična ulja su potisnula i ricinusovo ulje koje se nekada upotrebljavalo za trkaće motore.

Obično mineralno ulje, destilat sirove nafte, inače ostavlja dojam motornog ulja, ali se pri temperaturi 35° C posve stvrdne, a na temperaturama na koje se ugriju klipovi motora postaje tekuće kao petrolej i zapali se pri 230° C. Motor podmazivan takvim uljem bi se brzo istrošio, a zbog nečistoće i ostataka izgaranja bi slabo radio. Zato se ulju dodaju razni kemijski spojevi, takozvani aditivi, da bi se poboljšala njegova svojstva.

zadaci motornog ulja
Zadaci motornog ulja

VISKOZNOST

Da bi ulje moglo spriječiti izravan dodir između pokretnih dijelova motora i brtvilo ih od tlaka plinova, mora biti dovoljno gusto tekuće, odnosno kažemo da mora imati pravu viskoznost. Pregusto ulje možda dobro brtvi, ali uzrokuje preveliki tarni otpor i otežava pokretanje hladnog motora: u takvom slučaju je potrebno mnogo snage da bi se motor okretao prilikom puštanja u rad.

Ako je ulje međutim prerijetko, ne stvara dobar film između kliznih površina pokretnih dijelova. Uljni film se trga, izravan dodir kliznih površina ubrzava trošenje, a uz to prerijetko ulje ne podmazuje dovoljno klipne prstene i stijenke cilindara.

Viskoznost ulja za određeni motor ovisi o namjeni automobila i vanjskim temperaturama. Ulje određene viskoznosti nije jednako primjereno za srednju Europu i arktičke krajeve. Poželjno je također i da se viskoznost ulja pri različitim temperaturama motora stoje moguće manje mijenja.

U motoru se zbivaju velike temperaturne promjene. Motor mora raditi i pri temperaturama ispod 0°, a s druge strane najpovoljnija temperatura u koritu za ulje je iznad 80°C da bi mogla ispariti vlaga koja se sakuplja kao ostatak izgaranja. Temperature na ležajima koljenastog vratila i klipnjača su za oko 10°C iznad temperatura u koritu za ulje, dok se klipni prsteni kod većih opterećenja motora ugriju do 230° C.

Viskoznost svih ulja se s porastom temperature smanjuje, ali ipak neka ulja postaju rijetka brže od drugih. Mijenjanje viskoznosti određenog ulja ovisno o temperaturi označuje krivulja viskoznosti, odnosno indeks viskoznosti. Što se manje mijenja viskoznost pri promjenama temperature, to je veći indeks viskoznosti određenog ulja.

Motorna ulja su s obzirom na viskoznost razvrstana u razrede po normativima SAE (Societv of Automotive Engineers – udruženje automobilskih inžinjera u SAD). Oznake SAE 20, 30,40 ili 50 kazuju kakva su svojstva ulja po pitanju viskoznosti pri 100°C, a oznake SAE 5 W, 10 W i 20 W kazuju kakva su im svojstva pri – 18°C. Ti razredi viskoznosti daju podatak o gustoći ulja. Niže brojke znače rjeđe ulje.
Multigradna ulja su motorna ulja s visokim indeksom viskoznosti, koja pokrivaju više nego jedan razred viskoznosti. Ima ih u različitim rasponima, npr. SAE 10W-30, 20W-50, 15W-50, itd.

Prednost multigradnih ulja je u tome da su dovoljno tekuća, da i zimi omogućavaju lako puštanje u rad hladnog motora, a usprkos tome dobro podmazuju i pri visokim temperaturama, jer zadržavaju dovoljno viskoznosti. Multigradna ulja s dovoljno velikim rasponom su primjerena i za zimsko i za ljetno vrijeme, dok pri monogradnim uljima zimi treba upotrebljavati rjeđa ulja. Monogradna ulja su inače jeftinija, ali se sve manje upotrebljavaju u suvremenim motorima.

ZAŠTITA OD KOROZIJE

Pri izgaranju plinova u motoru nastaju i kiseline koje nagrizaju kovinske, a pogotovu željezne i čelične dijelove motora. Pri običnim radnim temperaturama motora doduše te kiseline idu najvećim dijelom u ispuh, ali se pri nižim temperaturama sakupljaju u unutrašnjosti motora.
Dodavanjem raznih alkalnih tvari motornom ulju mogu se te kiseline neutralizirati.

DODACI ZA ČIŠĆENJE DISPERZIJA

Dio ostataka izgaranja se provuče pokraj klipnih prstena i ude u korito za ulje, a ulje opet s raznih dijelova motora ispire i sićušne strugotine, koje nastaju uslijed trošenja kovina. Kiseline, čadu, katranske sastojke, kovinske čestice i drugu nečistoću mora ulje otapati i zadržavati u sebi, jer bi se inače u provrtima za ulje i kanalima, žljebovima klipnih prstena i pročistačima sakupio talog nečistoće, koji bi zakočio ili posve zaustavio podmazivanje. Zato se ulju dodaju razni dodaci (aditivi) koji otapaju nečistoću ili je rasprše na mikroskopske djeliće da pliva u ulju.

IZMJENE ULJA

Motorno ulje s vremenom izgubi svoja svojstva i zato ga pravodobno treba zamijeniti novim. Pri tome treba što dosljednije poštovati uputstva tvornice. Ako automobil vozi pretežno na kratkim razdaljinama i u zimsko vrijeme, potrebne su češće izmjene ulja.